1 Pasitelkę ištikimuosius bibliotekos bičiulius, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvė (sinagoga) skelbia akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią.
Gruodžio 8 d. vaikų erdvėje svečiavosi Pakruojo nevalstybinio vaikų lopšelio – darželio „Varpelis“ auklėtiniai. Mažieji sklaidė knygutes, žaidė įvairiausius žaidimus ir, modami spalvotomis raidelėmis, paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ atidarymą.

Gruodžio 9 d. į linksmas ir kūrybiškas „Leidžias nuo debesio snaigė nustebusi“ snaigių gamybos dirbtuves pakvietė sinagoga. Baltoms snaigėms nuklojus stalą, palinkėjome, kad jas pakeistų taip reikalingos vaikų erdvei naujos knygos.

1 Žmogaus būtis priklauso nuo gamtos. Visais laikais gamta ir jos gyvasis pasaulis stebino, teikė idėjų, kurias taikome savo gyvenime. O kad idėjų netrūksta Pakruojo gėlininkų klubo nariams – galite įsitikinti apsilankydami sinagogoje. Čia eksponuojama įspūdinga floristinių puokščių „Švenčių belaukiant“ paroda. Per šešiasdešimt eksponatų stebina išradingumu, žavi įvairumu, spalvingumu. Apie artėjančias didžiąsias metų šventes skelbia „Dovydo žvaigždė“, „Susikaupimas“, „Delčios šviesa“, „Kalėdinė pasaka“, į vaikystę nukeliantys „Vaikystės prisiminimai“, „Baltos Kalėdos“ ir kitos puokštės, bylojančios, kad šis būrelis vienija tikrai meną ir grožį mylinčius bendraminčius.