Žodiniai
Europos dienos šventinių renginių programa:
Gegužės 3 d. 11 val. organizuojama ekskursija po Pakruojo miestą „Senieji pastatai – Pakruojo miesto simboliai“;
Gegužės 8 d. 11 val. vyks Europos dienos paminėjimo šventė „Iš kartos į kartą“, skirta Europos kultūros paveldo metams. Dalyvauja Linkuvos kultūros centro folklorinis ansamblis „Linkava“. Šventės metu vyks viktorina, žaidimai, veiks skaitmeninis muziejus. Šventės vieta – Pakruojo miesto Nepriklausomybės skverelis;
                      14 val. vyks mokslo populiarinimo filmo „Gintaro kelias“ peržiūra (Pakruojo sinagogoje);
Gegužės 11 d. 11 val. vyks susitikimas su Seimo nariu, politologu Laurynu Kasčiūnu. Pranešimo tema „Kaip atpažinti priešišką dezinformaciją“ (Pakruojo sinagogoje).

Gegužės 1 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje vyks suaugusiems skirta užsakomoji ekskursija „Žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras-eksterjeras“.

Gegužės 4 d. Balsių padalinyje vyks vaikams skirtas edukacinis renginys „Atvirukas mamytei“.
Gegužės 4 d. 16 val. Stačiūnuose vyks popietė - koncertas „Tau, Mamyte…“. Bus eksponuojama vaikų atvirukų ir piešinių  paroda „Kas gražiausia, tau, Mamyte...“. Organizuoja biblioteka ir Stačiūnų mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojos.   

Gegužės 5 d. Mikoliškyje organizuojama suaugusiems skirta literatūrinė – muzikinė kompozicija „Tau, mamyte“, Motinos dienai paminėti. Organizuoja biblioteka ir Mikoliškio bendruomenės laisvalaikio salė (vadovė Aušra Ždanko).
Gegužės 5 d. Plaučiškiuose vyks popietė „Tu, numegzk man mama, kelią“, kurį organizuoja biblioteka ir Plaučiškių laisvalaikio salė (vadovė Angelė Kurauskienė).

Gegužės 7 – 11 d. vyks edukacinės pamokos Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniams „Lietuviški vakarai Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gegužės 10 d. 11 ir 12 val. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje organizuojamas rytmetys Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos pirmokams.

Gegužės 10 d. 17 val. Sinagogoje vyks Pienių žydėjimo šventė. Programoje: literatūrinė – muzikinė mozaika „...Kaip ištirpusios saulės lašai“. Ištraukas iš amerikiečių rašytojo Rėjaus Bredberio romano „Pienių vynas“ skaitys mokytoja senjorė Angelė Statkuvienė. Gros Pakruopjo  Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuiko klasės mokytoja Ligita Stravinskienė ir jos mokiniai. Akompaniatorė Rasa Vaigauskaitė. Vyks Pakruojo kultūros centro Suaugusiųjų dailės studijos narių tapybos parodos „Piene, piene – nuostabi gėlėle“ atidarymas.

Gegužės 11 d. 12 val. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje vyks Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos ketvirtokams skirta edukacinė pamoka „Kuriame komiksus“.  Dalyvauja bibliotekos globėja, žurnalistė, viena žymiausių šiuolaikinių Lietuvos komiksų kūrėja Miglė Anušauskaitė.

Gegužės 11 d. viešojoje bibliotekoje (salėje, III a.) vyks bibliotekos globėjos, žurnalistės, vienos žymiausių šiuolaikinių Lietuvos komiksų kūrėjos Miglės Anušauskaitės komiksų knygos „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ pristatymas.

Gegužės 15 d. Mikoliškio padalinyje vyks vaikams skirta popietė „Ar saugus internete?“, skirta Pasaulio informacinės visuomenės dienai paminėti.

Gegužės 17 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje organizuojama Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos vyresnių klasių moksleiviams skirta paskaita „Apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai“. Vyks praktinis užsiėmimas naudojant prevencines priemones. Planuojami 2 užsiėmimai.

Gegužės 17 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje vyks jaunimui skirtas edukacinis renginys „Pasitinkant vasarą...“.

Gegužės 17 d. Žeimelio padalinyje vyks vaikams skirtas keliaujančio lagamino knygelių pristatymas „Mėgstu skaityti“.

Gegužės 21 d. Lygumų padalinyje organizuojama vaikams skirta popietė  „Gamtovaizdžio poetas“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, kritiko Vytauto Skripkos  75-mečiui paminėti.

Gegužės 26 d. Lygumuose vyks „Šeimų šventė“. Organizuoja biblioteka, Lygumų jaunimo klubas (A. Žukauskienė), Lygumų pagrindinė mokykla ir Lygumų bendruomenės centras (S. Čarepakienė).

Gegužės 26 d. Medikonių padalinyje vyks susitikimas su „Poezijos pavasario“ dalyviais.

Gegužės 27 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje vyks V. D. Brennerio plakečių, medalių ir monetų katalogo pristatymas (Šiaulių žydų bendruomenė, Pakruojo sinagoga).

Gegužės 30 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje vyks susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla, kuris skirtas 5 – 6 kl. mokiniams.

Gegužės ... d. (data ir laikas tikslinami) organizuojamas renginių ciklas, skirtas paminėti Vydūno 150-ąjį jubiliejų “Vydūnas – iškili Lietuvos asmenybė...“. Bus parengta literatūros paroda, vyks knygų pristatymas, susitikimas su knygų leidėjais, draugijos nariais.

Parodos

Balandžio 4 – gegužės 10 d. viešosios bibliotekos skaitykloje eksponuojama literatūros paroda „Lietuviškų vakarų raida Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“.

Balandžio 20 – gegužės 31 d. Klovainių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Kaip saulytė šviesi, tu, mamyte, mums esi“, Motinos dienai paminėti.

Balandžio 25 – birželio 15 d. viešosios bibliotekos salėje (III aukštas) eksponuojama pakruojietės žurnalistės Janinos Šaparnienės piešinių paroda “Čia ir anapus“.

Gegužės 2 – 31 d. viešosios bibliotekos Informacijos skaitykloje bus eksponuojama literatūros paroda „Stipri Lietuva stiprioje ES: vertybės, saugumas, ekonmika, žmogaus teisės“.

Gegužės 2 – 31 d. Bardiškių padalinyje eksponuojama paroda „Septyni Bardiškių bibliotekos dešimtmečiai“.

Gegužės 2 – 31 d. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje bus eksponuojama literatūros paroda „Meškiukai Rudnosiukai“.
Gegužės 2 – 31 d. Guostagalio padalinyje eksponuojama vaikams skirta atvirukų paroda „Ačiū, kad esi“, Motinos dienai paminėti.

Gegužės 2 – 31 d. Medikonių padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Niekada niekur per daug neskubu...“ (A. Mikuta), poeto, vertėjo Algimanto Mikutos (g. 1943) 75-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gegužės 2 – 31 d. Medikonių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Kol rašai, esi plėšrus optimistas“ (V. Skripka), poeto, vaikų literatūros kūrėjo, kritiko Vytauto Skripkos (g. 1943) 75-osioms gimimo metinėms paminėti.
Gegužės 2 – 31 d. Stačiūnų padalinyje bus eksponuojama literatūros paroda „Laumės juosta – tarsi gyvenimas...“, skirta prozininko, buvusio Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriaus, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Prano Treinio 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gegužės 2 – birželio 1 d. Rozalimo padalinyje bus eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Mama, Mama, rūpesčiais žydintis diemedi...“ (Robertas Keturakis), Motinos dienai paminėti.

Gegužės 2 – 31 d. Žeimelio padalinyje eksponuojama Filomenos Lingevičienės paveikslų  iš karoliukų paroda „Karoliukų spalvos ir atspalviai“.

Gegužės 3 – 30 d. Rimkūnų padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta senų knygų paroda „Užmirštos knygos“.

Gegužės 4 – 23 d. Žeimelio padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Mama, mamyte...“, Motinos dienai paminėti.

Gegužės 9 – birželio 9 d. Lygumų padalinyje eksponuojama suaugusiems ir jaunimui skirta literatūros paroda „Pažink Europą...!“, Europos dienai paminėti.
Gegužės 12 – 31 d. Pašvitinio padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Knygos kelias“.
Gegužės 21 – birželio 18 d. Balsių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Pažinkime gamtą ir jos lobius“.

Gegužės 21 – birželio 21 d. Triškonių padalinyje bus eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Dievinu šaltas spalvas, niūrius ir chaotiškus debesis“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, kritiko Vytauto Skripkos (g. 1943) 75-osioms gimimo metinėms paminėti.
Gegužės 24 – birželio 22 d. Žeimelio padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Žymus ir mylimas vaikų rašytojas“, rašytojo Vytauto Petkevičiaus kūrybai prisiminti.

Gegužės 31 – birželio 30 d. Klovainių padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Tremties istorijos: atmintis gyva“, Gedulo ir Vilties dienai paminėti.


Parengė vyr. metodininkė
Regyna Rakauskė

dsc 9113 2 300x395 58dbf630651bd Kovo 29 d. 16.00 val. Pakruojo sinagogoje vyko susitikimas su Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu, Berlyno archyvuose atradusiu Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą. 2017 m. profesorius įvertintas Lietuvos pažangos premija ir apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

DSC06781 Kovo 13 d., lydimi neformalaus vaikų švietimo programos „Mokinių ugdymas karjerai“ vadovės Gretos Jasiūnienės, Pakruojo sinagogoje ir Vaikų erdvėje lankėsi Žemynos 2c klasės mokinukai bei jų mokytoja Dijana Katilienė.

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvas dalyvauja akcijoje „Lietuva 100 - Sveikas, mažyli".
Tai – rankdarbius mėgstančių moterų skatinimo kurti akcija. Rankdarbiai, kojinaitės su Lietuvos tautine simbolika, būtų skirti visiems 2018- aisiais metais gimsiantiems mažyliams – naujai mūsų šalies kartai, kuri Lietuvai atneštų sėkmę ir gerovę. Idėja atkeliavo iš Suomijos. Lietuvius vienijančios asociacijos Suomijoje atstovė Siv Hellen ir dešimt kitų iniciatyvių mezgėjų šį rudenį sumanė mūsų šaliai skirtą projektą.

Grazke1 Vasario 22 d. 17.00 val. Pakruojo sinagogoje vyko Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus organizuotas susitikimas su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesniąja mokslo darbuotoja, tautosakininke, etnologe ir žurnaliste Gražina Kadžyte. Susitikimo tema „Lietuvių kalba tautosakoje“. Renginys skirtas gimtosios kalbos dienai paminėti.

1 Lietuvos 100-metį Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų erdvė ir sinagoga šventė kartu su Žemynos pagrindinės mokyklos 1a (mok. Asta Daubarienė) ir 1 c (mok. Irena Albavičienė) klasių mokinukais. Į biblioteką vaikai atklegėjo nešini trispalvėmis vėliavėlėmis, šventiškai pasipuošę ir skanduodami Lietuvos vardą.