Žodiniai

Sausio 5 d. 14 val. Šukionių padalinyje vyks suaugusiems lankytojams skirtas skaitinių vakaras su trumpais kūrybos pristatymais, užduotimis apžvalgai poetų ir rašytojų jubiliejinėms sukaktims paminėti „Reveransas Alberto Laurinčiuko, Vinco Mykolaičio-Putino, Martyno Vainilaičio, Kosto Kauko, Sigito Gedos, Kazio Jakubėno, Vytauto Rudoko, Bitės Vilimaitės, Petro Gaulės ir kt. įžymių kūrėjų poetiniam ir proziniam žodžiui“.

Sausio 11 d. 16 val. Guostagalio padalinyje organizuojama vaikams skirta literatūrinė popietė „Tuoj ir rytoj“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Vyks kūrybos pristatymas ir skaitymas. Prie bibliotekos veikiantis vaikų dramos būrelis parodys spektakliuką „Vėjo botagas“.

Sausio 12 d. 15 val. Gačionių padalinyje vyks suaugusiems lankytojams skirta popietė „Pasibelsk į knygos širdį“, akcijos „Metų knygos rinkimai“ pristatymas.

Sausio 12 d. 14 val. Plaučiškių padalinyje vyks popietė „Kai degė Laisvės laužai“, Laisvės gynėjų dienai paminėti. Veiks literatūros paroda. Organizuoja biblioteka ir laisvalaikio salė.

Sausio 12 d. 15 val. Žeimelyje, prie daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“, vyks Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Sausio 13-osios įvykius prisiminus“. Bus parengtas informacinis stendas. Organizuoja biblioteka ir kultūros darbuotoja.

Sausio 13 d. 15 val. Bardiškių padalinyje vyks vaikams skirtas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Tą baisią, Sausio 13-osios, naktį...“. Renginio metu veiks paroda, bus deginamos žvakutės, sodinamos neužmirštuolės.

Sausio 13 d. 17 val. Ūdekuose vyks Laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Stovėk, kaip stovi Laisvė“, kurį organizuoja biblioteka ir kultūros namai.

Sausio 19 d. 12 val. Šukionių padalinyje vyks vaikams ir jaunimui skirta popietė susipažinimui su 2018 – ųjų, kaip kultūros metų, kalendoriumi „Susipažinkime: kas naujo ir įdomaus bus 2018 – aisiais, kaip kultūros metais...“.

Sausio 26 d. 16 val. Grikpėdžių padalinyje vyks vaikams skirta literatūrinė popietė „Pragydo paukštelis“, poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo, Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 26 d. 15 val. Triškonių padalinyje vyks vaikams skirta literatūrinė popietė „Kad šypsena žėrėtų akelėse vaikų“, poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo, Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 31 d. 15 val. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje (sinagogoje) vyks jaunimui skirtos kūrybinės dirbtuvės „Pasigaminkime Užgavėnių kaukę“.

Parodos

Iki sausio 20 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje (sinagogoje) veiks Dianos Zviedrienės tapybos darbų paroda.

Sausio 2 d. Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje parengta ekspozicija „Kraštietis rašytojas Juozas Paukštelis“.

Sausio 2 – 31 d. Balsių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Ėjau keliu vingiuotu ir duobėtu...“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Bardiškių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Prabilk širdie“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Medikonių padalinyje eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „...su lietuvių poezija supažindino mane daina“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Medikonių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Lyrinio eilėraščio meistras“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – vasario 28 d. Medikonių padalinyje eksponuojama mikrorajono gyventojų rankdarbių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Pašvitinio padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Tautos istorinio likimo vaizduotojas“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 26 d. Rozalimo padalinyje eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Nešu savo širdį neramią“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Stačiūnų padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Žilo šilo darbininkai“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Šukionių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Vincui Mykolaičiui – Putinui - 125“, poeto, prozininko gimimo metinėms paminėti.

Sausio 2 – 31 d. Šukionių padalinyje bus eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“.

Sausio 2 – vasario 2 d. Žvirblonių padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Sudėta į apybraižų knygas“, prozininko, dramaturgo publicisto Alberto Laurinčiuko 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 3 – 25 d. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Vaivorykštė ežerą semia“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 4 – vasario 6 d. Balsių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Aš – tavo gimtinė“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 4 – 31 d. Rimkūnų padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Poetas - mąstytojas“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 5 – vasario 9 d. Klovainių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Poetas – girios riteris“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 5 – 31 d. Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama literatūros paroda „VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 5 – vasario 6 d. Grikpėdžių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda ,,Pražydo putinas speiguotam sausy...“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 5 – vasario 6 d. Mikoliškio padalinyje parengta suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Ne veltui klaidžiojau, kenčiau ir gyvenau“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 5 – vasario 6 d. Ūdekų padalinyje eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Poeto ir mąstytojo keliu“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 8 – vasario 7 d. Grikpėdžių padalinyje bus eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Aš – šilų berniukas“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 8 – vasario 7 d. Plaučiškių padalinyje eksponuojama literatūros paroda poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 7 – vasario 7 d. Ūdekų padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Aš – šilų berniukas“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 8 – vasario 7 d. Žeimelio padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Tuoj ir rytoj“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 8 – 31 d. Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje organizuojamas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Veiks ekspozicija „Kovoję už laisvę nemiršta“, dokumentų paroda „Sausio 13-oji tautos atmintyje“. Biblioteka dalyvaus akcijoje „Neužmirštuolė“.

Sausio 8 – 31 d. Guostagalio padalinyje eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Ištikimybė žmogui ir sau pačiam“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 10 – vasario 25 d. Titonių padalinyje eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Aš spindinčią dovaną rytmečio saulei nešu – vakarės žaros stebuklingų spalvų ir dažų“, poeto, prozininko Vinco Mykolaičio - Putino 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 12 d. Stačiūnuose Laisvės gynėjų diena bus paminėta parengta literatūros paroda „Tai pamiršti negalima“ ir vaikų piešinių paroda „Sausio 13-oji vaikų akimis“. Organizuoja biblioteka ir daugiafunkcis centras.

Sausio 12 – vasario 6 d. Gačionių padalinyje eksponuojama vaikams ir jaunimui skirta literatūros paroda „Po girią vaikščiojo poetas...“, poeto, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 12 – vasario 12 d. Grikpėdžių padalinyje veiks suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Atminimo laužas“, Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sausio 12 – vasario 12 d. Žvirblonių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Gėris ir tiesa“, prancūzų poeto, literatūrinės pasakos pradininko, vaikų literatūros kūrėjo Šarlio Pero 390-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 26 – vasario 15 d. Triškonių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Stebuklinga žodžio galia“, poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo, Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Sausio 26 – vasario 26 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Nupiešiu gimtinę“, poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo, Martyno Vainilaičio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parengė vyr. metodininkė
Regyna Rakauskė