Žodiniai

Balandžio 23-29 d. rajono bibliotekose vyks Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „KARTU MES KURIAME ATEITĮ“.Balandžio 23-26 d. Lygumų padalinyje organizuojama popietė „Skaitymai bibliotekoje...!

Balandžio 23-29 d. Žvirblonių padalinyje organizuojami renginiai ,,Kartu mes kuriame biblioteką“.

Balandžio 23 d. 16 val. Guostagalio padalinyje vyks suaugusiems lankytojams skirta diskusija „Kartu mes kuriame ateitį“. Dalyviai: vietos valdžia ir aptarnaujamos bendruomenės nariai.

Balandžio 23-30 d. Mikoliškio padalinyje vyks popietė suaugusiems ,,Mus jungia knyga”.

Balandžio 23-30 d. Mikoliškio padalinyje vyks popietė vaikams ,,Skaitau knygelę -matau raidelę”.

Balandžio 24-25 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje bus rodomas pradinukams skirtas lėlių teatro spektaklis  „Apie biblioteką, knygas ir ...“

Balandžio 24 d. Pašvitinio padalinyje organizuojama pirmos klasės moksleiviams skirta pažintinė popietė „Skaitome nuo pirmos klasės“.

Balandžio 24 d. Žeimelio padalinyje vyks vaikams skirtas edukacinis užsiėmimas „Mano knygelė“. Organizuoja biblioteka ir Žeimelio Žiemgalos muziejus.

Balandžio 25 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje – Sinagogoje vyks pradinukams skirta edukacinė pamokėlė „Kurkime ir vaidinkime“.

Balandžio 25 d. 15 val. Bardiškių padalinyje vyks vaikams skirta šventė „Biblioteka ir jos vartotojai 2017 –aisiais“.

Balandžio 26 d. 14 val. Bardiškių padalinyje vyks suaugusiems skirta šventė „Biblioteka ir jos vartotojai 2017 –aisiais“.

Balandžio 26 d.  Balsių padalinyje  vyks vaikams skirtas kompleksinis renginys „Kelionė po Pakruojo rajoną“.

Balandžio 26 d. Gačionių padalinyje vyks suaugusiems skirta diskusija ,,Kartu mes kuriame ateitį“.

Balandžio 26 d. 16 val. Guostagalio padalinyje vyks vaikams skirtas edukacinis užsiėmimas „Mano originalus skirtukas“.

Balandžio 27 d. Medikonių padalinyje vyks vaikams skirta knygos skirtuko gamybos pamokėlė „Knyga – mano draugas“.

Balandžio 30 d. Žvirblonių padalinyje vyks popietė „Ir pritrauksim sėkmę“.

Balandžio 30 d. vyks viešosios bibliotekos organizuojama Skaitytojų pagerbimo šventė. Dalyvaus bibliotekos globėjai, Naisių vasaros teatro aktoriai Paulius Budrys ir Remigijus Pelenis. Renginys vyks Sinagogoje.

Balandžio 2 d. 14 val. Ūdekuose vyks vaikams skirta popietė „Paklajokim pasakų takais“, Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Balandžio 2 d. 14 val. Triškonių padalinyje organizuojama vaikams skirta popietė „Keliu Velykė veža ratus margų margučių“ (Šv. Velykoms).              

Balandžio 3 - 6 d. 15 val. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje organizuojama pradinukams skirta filmukų savaitė. Vyks filmukų „Pagrandukas“, „Pingvinuko Lolo nuotykiai“, „Kūlverstukas ir krokodilas Gena“, „Troliai Mumiai“  peržiūra.

Balandžio 3 d. 16 val. Guostagalio padalinyje vyks vaikams skirta popietė „Skaitome, vaidiname, žaidžiame...“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai

Balandžio 3 d. Klovainių padalinyje vyks edukacinis užsiėmimas “Skirtukai knygoms”. Organizuoja biblioteka ir „Klovainių šeimos klubas“ (vadovė R. Valinčiūtė).

Balandžio 3 d. Klovainių padalinyje vyks vaikams skirtas tradicinis renginys „Riedėkit, margučiai“. Organizuoja biblioteka ir „Klovainių šeimos klubas“ (vadovė R. Valinčiūtė).

Balandžio 3 d. 15 val. Mikoliškio padalinio bibliotekininkės organizuojama edukacinė išvyka į Pasvalio krašto muziejų, kur vyks pamokėlė „Sups mane Velykėlės“.

Balandžio 3 d. Plaučiškiuose vyks popietė „Margaspalvė margučių kraitė“, kurį organizuoja biblioteka ir Plaučiškių laisvalaikio salė (vadovė Angelė Kurauskienė).

Balandžio 3 d. Žvirblonių padalinyje vyks vaikams skirta popietė „Velykaitis margas“ (Šv.Velykos).

Balandžio 3 d. Žeimelio padalinyje vyks rytmetys ikimokyklinio amžiaus vaikams „Pasakų šaly“, skirtas vaikiškos knygos dienai paminėti.

Balandžio 5 d. Rimkūnų padalinyje organizuojama Atvelykio šventė vaikams  „Vaikų Velykėlės“.

Balandžio 5 d. Žvirblonių padalinyje vyks vaikams skirta popietė „Gal ir mes kažkada išmoksime susikalbėti su žeme, gėle, akmeniu, medžiu...“, Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Balandžio 6 d. 15 val. Bardiškių padalinys vaikams organizuoja tradicinę Atvelykio šventę „Velykų rytas, margučiai ritas“.

Balandžio 6 d. Žvirblonių padalinio bibliotekininkės organizuojama edukacinė išvyka į Pasvalio krašto muziejų, kur vyks vaikams skirtas „Meduolių dažymas“.

Balandžio 6 d. 15 val. Stačiūnuose organizuojama Atvelykio popietė mažiesiems stačiūniečiams.

Balandžio 6 d. 14 val. Lygumų padalinyje organizuojama vaikams skirta popietė „Vaikų Velykėlės 2018 “. Organizuoja biblioteka ir Lygumų Vaikų dienos centro darbuotojos.

Balandžio 6 d. Medikonių padalinyje vyks vaikams skirta žaidimų popietė „Vaikų Velykėlės“, veiks vaikų piešinių paroda.

Balandžio 16 d. Klovainių padalinyje vyks protmūšis „Kalba gimtoji, lūposna įdėta“. Organizuoja biblioteka ir „Klovainių šeimos klubas“ (vadovė R. Valinčiūtė).

Balandžio 30 d. viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje vyks suaugusiems skirta užsakomoji ekskursija „Žydų įsikūrimo Pakruojyje istorija, sinagogos restauravimo darbai, interjeras-eksterjeras“.

Balandžio 30 d. 10 val. viešojoje bibliotekoje (salėje, III a.) vyks bibliotekininkų metodinė diena.

Balandžio 30 d. 12 val. viešojoje bibliotekoje (salėje, III a.) vyks istorinė – kultūrinė valandėlė „Lietuviški vakarai Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“.

Parodos

Kovo 27 – balandžio 30 d. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje - Sinagogoje eksponuojama Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Kęstučio V. H. Vaičiūno tapybos darbų paroda „Praeitis dabartyje“.

Balandžio 3 – 30 d. viešosios bibliotekos Informacijos skaitykloje bus eksponuojama paroda „Margaspalvių Velykų aidai“. Darbų autoriai – bendrijos “Pakruojo Viltis” lankytojai.

Balandžio 3 – 30 d. Stačiūnų padalinyje bus eksponuojama literatūros paroda „Būk saugus ir matomas“, skirta Saugaus eismo dienai.

Balandžio 3 – 30 d. Medikonių padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta nuotraukų galerija  „Skirtingos knygos“, pasaulinei knygos ir autorinių teisių dienai paminėti.

Balandžio 3 – 30 d. Šukionių padalinyje bus eksponuojama literatūros paroda „Balandžio 22-oji  - Tarptautinė motinos žemės diena“, skirta Tarptautinei motinos žemės dienai paminėti.

Balandžio 3 – 30 d. Šukionių padalinyje bus eksponuojama vaikams ir jaunimui skirta  literatūros paroda „Balandžio 2-oji - Tarptautinė vaikų knygos diena“, Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Balandžio 3 – 30 d. Rimkūnų padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Gražiausios pasakų knygos“.

Balandžio 3 – 30 d. Pašvitinio padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta autografuotų knygų paroda „Knygose palikti pėdsakai“.

Balandžio 3 – 30 d. Lygumų padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis“, prozininko, eseisto, novelisto, poeto,  žurnalisto, bibliotekininko, vaikų literatūros kūrėjo Laimono Inio 80-mečiui.

Balandžio 3 – 27 d. Gačionių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Mes iš pasakų“.

Balandžio 3 - 30 d. Ūdekų padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda Pasakaitės, eilėmis pamargintos“, rašytojo Laimono Inio 80-mečiui paminėti.

Balandžio 3 – 30 d. Viešosios bibliotekos Vaikų erdvėje bus eksponuojama literatūros paroda „Skaitomiausios knygos“.

Balandžio 3 – gegužės 3 d. Triškonių padalinyje bus eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Istorija ir dabartis susilieja į vieną“, prozininko, eseisto, novelisto, poeto, žurnalisto, bibliotekininko, vaikų literatūros kūrėjo Laimono Inio 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Balandžio 4 – gegužės 4 d. Žvirblonių padalinyje bus eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Nuotykių literatūros meistras“, rašytojo Tomo Main Rido 200-osioms gimimo metinėms paminėti.

Balandžio 4 – gegužės 10 d. viešosios bibliotekos skaitykloje bus eksponuojama literatūros paroda „Lietuviškų vakarų raida Pakruojo rajone iki Nepriklausomybės paskelbimo“.

Balandžio 9 – 30 d. Žeimelio padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „ Mintimis ir darbais grįžtu...“, kraštiečio skulptoriaus Kęstučio Balčiūno 60-mečiui paminėti.

Balandžio 20 – gegužės 22 d. Klovainių padalinyje eksponuojama vaikams skirta literatūros paroda „Kaip saulytė šviesi, tu, mamyte, mums esi“, Motinos dienai paminėti.

Balandžio 20 – gegužės 18 d. Balsių padalinyje bus eksponuojama suaugusiems lankytojams skirta literatūros paroda „Pavasario žiedai Tau, Mylimoji“.

Balandžio 28 – gegužės 21 d. Gačionių padalinyje eksponuojama suaugusiems skirta literatūros paroda „Poetai - Motinoms...“, Motinos dienai paminėti.

Parengė vyr. metodininkė
Regyna Rakauskė