MAGic programinė įranga skirta silpnaregiams. Ji leidžia ekrane matyti nuo 12 iki 16 kartų padidintą tekstą ar grafiką. Patogesniam teksto skaitymui yra įdiegtas specialus šriftas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.

JAWS programinė įranga skirta akliesiems. Ją naudojant, galima girdėti kompiuteriu konstruojamu balsu skaitoma ekrane pasirodantį tekstą bei visas Meniu komandas. Programa skirta naudotis tik baigusiems specialius šios programos kursus.