• Dokumentų išdavimas į namus.
  • Naudojimasis dokumentais bibliotekoje.
  • Dokumentų rezervavimas.
  • Informacijos teikimas atskirai prašoma tema.
  • Atsakymai į užklausas žodžiu, telefonu, el. paštu.
  • Dokumentų skolinimas iš kitų šalies bibliotekų (kurių nėra mūsų bibliotekoje).
  • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir seno amžiaus žmonėms (jei jie pageidauja).
  • Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse (skirtas periodinės spaudos bibliografinėje bazėje, teisinės informacijos paieškos sistemoje, LITLEX, laikraščio ir „Verslo žinios" interneto versijoje).
  • Įvairūs renginiai.
  • Darbas kompiuteriu ir interneto paslaugos interneto skaitykloje.
  • Informacijos įrašymas į USB ir CD.