mokymas islikti gyvam Remdamasi gydytojos praktikės patirtimi, knygos autorė pasakoja apie dvasinė tobulėjimą, kuris padeda išgydyti ne tik konkrečią ligą, bet ir atkurti dvasinę pusiausvyrą bei atgauti sielos ramybę.

  lyderyste Knyga „Lyderystė“ – dviejų lyderystės praktikų pokalbiai ir įžvalgos, įkvėpsiančios tiek esamus, tiek būsimus lyderius.

Lyderystė tapo kiekvieną gyvenimo žingsnį lydinčiu žodžiu. Tačiau ar išties gerai suprantame jo prasmę? O ar gali būti geresnė galimybė sužinoti apie lyderio savybes ir reikšmę šiandienos pasaulyje, jei ne iš žmonių, nagrinėjančių lyderystės problemas ir ne kartą taikiusių šias žinias praktikoje?

Į lyderystės reiškinį knygoje „Lyderystė“ gilinasi du ilgamečiai šios srities praktikai ir teoretikai Ignas Staškevičius ir Alisa Miniotaitė. Jie ieško atsakymo į klausimą „kaip“ – kaip užimti lyderio poziciją ir vesti komandą į priekį? kaip įrodyti savo pranašumą ir įtikinti kitus savo gebėjimu vadovauti? kaip nesustoti pusiaukelėje ir pasiekti užsibrėžtą tikslą?

emocinis intelektas 2 0 Bendraautorių Travio Bradberry'io ir Jean'os Greaves knyga „Emocinis intelektas 2.0" – tarptautinis bestseleris, kuris tapo veiksmingu įrankiu kelyje į sėkmę daugybei žmonių bei pirmaujančių kompanijų visame pasaulyje. Tai revoliucinė, dešimtmečius trukusių tyrimų rezultatais pagrįsta „Talent Smart"® programa, kuri padės išsiaiškinti turimus emocinio intelekto įgūdžius ir jų spragas, pateiks konkrečių patarimų, kaip silpnybes paversti stiprybėmis, ir suteiks progą pasinaudoti pasaulyje svarbių verslo lyderių jau išbandytomis strategijomis.

 Ar kada susimąstėte, kodėl vieniems gyvenime pasiseka labiau nei kitiems? Kodėl mokyklos pirmūnai dirba eilinį darbą, o vidutiniu intelektu pasižymėję mokiniai pasiekia neįtikėtinų aukštumų? Atsakymas aiškus – tai emocinis intelektas. Gera žinia, kad emocinį intelektą turime visi, tačiau ne visi mokame juo pasinaudoti.

 Knygoje „Emocinis intelektas 2.0" rasite detalų, aiškų ir lengvai įgyvendinamą planą, kaip žingsnis po žingsnio sustiprinti savo emocinį intelektą ir panaudoti jį tiek siekiant profesinių aukštumų, tiek puoselėjant džiaugsmą teikiančius tarpusavio santykius.

įstabiosios medziagos Ši knyga, kupina neįprastų ir šmaikščių pasakojimų apie mūsų gyvenimą persmelkiančius inžinerijos stebuklus, pakvies visiškai naujai pažvelgti į aplinką.

kraujomaisa Nauja kunigo Juliaus Sasnausko OFM knyga. Joje tęsiama postilių tradicija, paprastai tariant – Šventojo Rašto eilučių aidas žmonių gyvenime. Bet šie tekstai kiek skiriasi, juose nėra tiesioginio Biblijos ištraukų interpretavimo ir pritaikymo – visa tai tarsi paskandinta kasdienių įvykių ir emocijų sraute, prisiminimų fragmentuose, dvasininko patirties detalėse.

Knygos pavadinimas „Kraujomaiša" plačiąja prasme atliepia krikščioniškąją įsikūnijimo teologiją, dieviškos ir žmogiškos prigimties sampyną Jėzaus Kristaus asmenyje ir iš to kylančią galimybę kiekvienam žmogui būti dieviškumo atspindžiu, kartu ir drastišką dvasios ir kūno, dangaus ir žemės, amžinumo ir laikinumo maišymąsi. O sykiu kraujomaišos metafora nusako neleistinų, draudžiamų dalykų paradoksalų perrašymą ir pajungimą tam, ką krikščionybė vadina malone, atpirkimu, išganymu. Visą knygą yra persmelkęs įsitikinimas (ir patyrimas), jog Dievas geba ištiesinti kreivus žmonių kelius ir nuodėmės tamsą paversti netikėta, protu nesuvokiama šviesa.

du oziukai Spalvota pasakėlė apie du užsispyrusius ožiukus, kurie, susitikę ant liepto per upelį, nenorėjo vienas kitam nusileisti.

Iliustruota lietuvių liaudies pasaka didžiosiomis raidėmis.