vargas Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitykloje atidaryta dokumentų paroda „Vargdienis artistas iš po šiaudinės pastogės“, dedikuota tautodailininkui, skulptoriui, tapytojui Jonui Danauskui (1855-1937). Ja pradedamas Tautodailės metams skirtas parodų ciklas „Pakruojo krašto liaudies meistrai“.

Mintis pradėti šį ciklą paroda apie Joną Danauską kilo neatsitiktinai. Tai žymiausias senesnės kartos dievdirbys, tapytojas, gyvenęs ir kūręs Pakruojo krašte. Prisiminti buvo ir dar viena priežastis. Šiais metais liepos mėnesį minėsime Jono Danausko 165-ąsias gimimo metines. Neatsitiktinis ir parodos pavadinimas. Vargdieniu artistu iš po šiaudinės pastogės save įvardino pats Jonas Danauskas. Laiške, rašytame 1907 metais Vilniuje vykusios Pirmosios lietuvių dailės parodos (parodoje dalyvavo ir J. Danauskas. Išstatė porą altorių projektų ir keletą šiaip bažnytinių daiktų piešinių bei brėžinių, ne kopijų, bet originalių kompozicijų) Organizaciniam komitetui, dievdirbys skundėsi sunkia savo dalia: „Neturtingi tėvai, ir aš dideliame neturte turiu vargti. Pats išsilavinau atskirti stilius iš knygų, kurias turiu nuo 150 metų palikusias po senelių prosenelių... Meldžiu meilingai prie apsvarstymo apreikšti komitetui visam, kad tas visas darbas yra padarytas per vargdienį artistą iš po šiaudinės pastogės ir prie juodų barštelių bliūdo.“

Iš įdomesnių parodos dokumentų – rozalimiečio Jono Danausko skelbimas apie teikiamas paslaugas: daromus naujus ir taisomus senus altorius, kryžius, iš išorės bei vidaus dažomas bažnyčių sienas, įdėtas 1905 m. kovo 24 d. laikraštyje „Vilniaus žinios". Eksponuojama ir dar vieno autentiško dokumento – 1924 metais Jono Danausko mokiniui Kaziui Kaziukaičiui išduoto pažymėjimo, bylojančio, kad šis keturis su pusę metų mokėsi pas skulptorių, kopija. Šalia minimo dokumento puikuojasi ir nuotrauka, kurioje skulptorius įsiamžino su savo mokiniu. Abu tuos dokumentus gavau iš Kaune gyvenančios Kaziukaičio dukros dailininkės Inos Kaziukaitytės.

Su iki šių dienų išsaugotu Jono Danausko kūrybiniu palikimu supažindina parodoje eksponuojamos meniškos jo skulptūrų nuotraukos, kurių autorius – kraštietis fotomenininkas Romualdas Kunčius.

Dokumentų paroda veiks iki liepos 27 d. Maloniai kviečiame susipažinti.

sventieji

Genė Juodytė, Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai, parodos rengėja