vik2 Klausimai:

1. Koks žymus žmogus, gyvenęs Pakruojo krašte, dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone?
2. Jo tėvas buvo gydytojas, vadovėlio autorius, visuomenės veikėjas, daug metų gyvenęs ir dirbęs mūsų krašte, čia atgulęs ir amžinojo poilsio, jis – įžymus literatūros tyrinėtojas, pedagogas, mokslų daktaras, dirbęs vieno JAV universiteto bibliotekoje, tvarkęs ir komplektavęs jos lituanistikos fondą. Kas tas jis ir kokio universiteto bibliotekoje dirbo?
3. Rašytojas, vienos mūsų krašto mokyklos auklėtinis, tarpukario metais sudaręs šv. Kazimiero draugijos išleistų knygų katalogą?
4. Pakruojo krašto dvaras, tarpukario metais garsėjęs savo biblioteka?
5. Kada Pakruojyje buvo įsteigta biblioteka?


6. XX a. 9 dešimtmetyje prie Pakruojo centrinės bibliotekos buvo įkurtas klubas, kurio vienos sekcijos veikla buvo itin ryški ne tik Pakruojyje, bet ir visoje Lietuvoje. Koks tai klubas, kuriais metais įkurtas ir kokia sekcija jį garsino?
7. "Pavasaris alsavo visur – ir žalia gelumbe nusidangsčiusiuose laukuose, ir padūmavusiame, pumpurais pakvipusiame šile, ir žydroje padangėje, kur vyturiai trililiuoja, ir senio Tankūno veide, kai jis pypkę traukdamas, prisimerkęs žiūrėjo į skrendantį gervių pulką: ar ne stebuklas – šimtus mylių parskrenda ir nepasiklysta!
Žaliu pagrioviu slinko eilelė žmonių – vyrų, moterų, mergaičių. Vyrams kepurių snapai nuo saulės blizgėjo, kitam melsvas dūmas pro pasišiaušusius ūsus smilkčiojo; moterims skarelės bolavo, sijonai margavo, suknelės. Eidami rankomis rodė, sukinėjosi – matyt, šnekėjosi, gal ginčijosi,“ –
tai ištrauka iš vieno romano. Nurodykite kūrinio pavadinimą, autorių? Ką bendro jo autorius turi su mūsų kraštu ir Pakruojo viešąja biblioteka?
8. Pakruojo rajono bibliotekininkė, respublikinio konkurso "Lietuvos kaimas XXI a. išvakarėse" laureatė? Už kokią veiklą pelnė įvertinimą?
9. Kuriais metais Pakruojo viešoji biblioteka įsigijo pirmuosius kompiuterius?
10. Išnarpliokite žodžių grandinėlę, kiekviename žodyje pakeisdami po raidę:
Pirmasis Pakruojo bibliotekos vedėjas – Prieskoninė daržovė – Mašina, skirta objektų pakėlimui – Vyriškos lyties bitė

Atsakymai:

1. Poetas, vertėjas Henrikas Radauskas.
2. Vincas Maciūnas. Dirbo Pensilvanijos (JAV) universiteto bibliotekoje, tvarkė ir komplektavo lituanistikos fondą.
3. Petras Rimkūnas.
4. Lašmenpamūšio dvaras.
5. 1937 m. kovo 15 d.
6. „Akiračio” klubas, įkurtas 1982 m. Savo veikla (parodomis, susitikimais su dailininkais) klubą garsino ekslibrisų sekcija (vadovavo teisininkas Jonas Nekrašius).
7. Romanas “Kaimynai”. Autorius – rašytojas Juozas Paukštelis. Gimė 1899 m. Titonių kaime (dab. Pakruojo r.). 1998 m. Juozo Paukštelio vardu pavadinta Pakruojo viešoji biblioteka.
8. Šukionių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Janina Brazdžionienė. Įvertinimą pelnė už kraštotyrinę veiklą.
9. 1998 m. pabaigoje iš Kultūros ministerijos gavo pirmuosius 2 kompiuterius. Jie buvo skirti ne bibliotekos vartotojams, o bibliotekiniam darbui. Pirmasis kompiuteris vartotojams gautas 2000-aisiais. Jį padovanojo Mariestado miesto (Švedija) Gamtos apsaugos draugija.
10. Kripas – Krapas – Kranas – Tranas

Šiame ture geriausiai sekėsi Valentinai Alekseriūnaitei ir Virginijai Kvedarienei.

Genė Juodytė
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai