Atsakymai į viktorinos apie Pakruojo kraštą I-ojo turo klausimus:
1. 1531 m.
2. Pakruojo pavadinimas kildinamas nuo Kruojos upės
3. Mūšos (dešinysis intakas)
4. Sinagoga. Pastatyta 1801 m.
5. Paminklu knygos ženklui - ekslibrisui
6. Marko Šreiberio
7. Ugniagesių stoginėje
8. Poeto T. Venclovos eilėraščio personažui Henskui Hepenčkui
9. Vandens nešėjo (vandennešio)
10. Varna
Sveikiname I-ojo turo nugalėtoją Valentiną A., atsakiusią į visus klausimus ir su ja smarkiai konkuravusią Virginiją K. Linkime visiems sėkmės kituose turuose

II-ojo turo klausimai:

1. Pakruojo rajone gimęs gydytojas epidemiologas, profesorius, biomedicinos mokslų daktaras, šiuo metu dažnai matomas TV ekranuose?
2. Kraštietė, pirmoji Lietuvos moteris, dirbusi diplomatinėje tarnyboje?
3. Kas siejo Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną ir ilgiausiai tarpukario metais Ministro Pirmininko pareigas ėjusį Juozą Tūbelį su Pašvitinio apylinkėmis?
4. Kuo unikalus Pakruojo dvaro arkinis tiltas?
5. Pokario metais vienoje Pakruojo rajono vietovėje įvyko partizanų susirėmimas su stribais. Nuo vietovės pavadinimo kilo ir kautynių (mūšio) pavadinimas. Koks tai mūšis ir kada jis įvyko?
6. Kraštietė poetė aušrininkė, lietuvių teatro Amerikoje pradininkė?
7. Pakruojo rajone gimęs garsus mokslininkas, akademikas, habilituotas daktaras, XX a. antroje pusėje sukūręs naują mokslo šaką ir įkūręs jos mokyklą?
8. Du garsūs XX a. muzikai, kilę iš to paties Pakruojo rajono kaimo?
9. „Šulinys gilus
Ten atsispindi dangus
Ir mano veidas
Aaaaaa oooooooo...
Aidas
Kaip varpai iš
Panevėžio katedros bokšto
Per laukus, per pievas
Pro kiemą į sodą
Ten mūsų vyšnios, kriaušės, slyvos
Obelys...“
Tai ištrauka iš viename Pakruojo rajono kaime gimusio, o šiuo metu visame pasaulyje garsaus menininko eilėraščių knygos. Tiesa, jis garsus ne kaip poetas. Kas tas žmogus?
10. Išnarpliokite žodžių grandinėlę, kiekviename žodyje pakeisdami po raidę:
Garsus XX a. Lietuvos alergologas, tarpukario metais valdęs vieną Pakruojo rajono dvarą – buvęs Latvijos piniginis vienetas – dervų tirpalas spirite – siauras kelelis.
Klausimus parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė