Be pavadinimo 1991 metų sausio mėnesį įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga užimti Vilniaus televizijos bokštą, Parlamento pastatą, kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Minint šią Lietuvai reikšmingą datą, sausio 8 d. Pakruojo sinagogoje organizuotas Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Renginyje dalyvavo Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, tarybos narė Erika Kižienė, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Renata Budrienė,  „Atžalyno“ gimnazijos mokiniai (mokyt. Inga Ušinskaitė, Gražina Kairiūkštienė, Laimutė Činčienė), kiti renginio svečiai. Minėjimo metu buvo rodomas filmas apie Laisvės gynėją Antaną Sakalauską, asmeniškai išgyventais to meto įvykių prisiminimais dalijosi Sausio 13-osios veteranai Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė, Vytautas Pečiukonis. Pasibaigus renginiui, susirinkusieji išsiskirstyti neskubėjo – būriavosi prie svečių atsivežtų nuotraukų bei leidinių, bendravo.  Renginio iniciatorės Vanda Sakalauskienė bei jos dukra Elena visus vaišino „Seimo" saldainiais. 

Renginio rengėjai: Noreikonių kultūros ir edukacijos centras, Vaikų erdvė sinagogoje
Rėmėjai: Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius prie Lietuvos Respublikos Seimo

Nuotr. Sigytos Kavaliauskienės