Be pavadinimo

„Žydų bendruomenė Žiemgalos krašte ir Šiauliuose susiformavo XVIII amžiaus pirmoje pusėje. XIX amžiaus antroje pusėje Šiauliuose sparčiai vytėsi pramonė, jos suklestėjimui daug prisidėjo ir vietos žydai. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje dėl patogių ryšių Žiemgalos kraštas ir ypač Šiauliai augo ir tapo svarbiausiu Šiaurės Lietuvos pramonės, kultūros ir visuomeninės veiklos židiniu. Su žydų pramonės atsiradimu yra susietas Chaimo Frenkelio odos fabrikas. 1877 m. pradėjo veikti jo įsteigtas odos fabrikas ir daug kitų pramonės įmonių."

 (Jonas Nekrašius, Amatai ir pramonė Žiemgalos krašte).