DSCN62112 Juozą Tumą - Vaižgantą gerai žinome kaip Lietuvos rašytoją, žmonių mylimą kunigą, spaudos darbuotoją, literatūros istoriką, kritiką, visuomenės veikėją, pedagogą, muziejininką. Minint jo 150 - ąsias gimimo metines Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitykloje parengta dokumentų paroda „Deimančiukų ieškotojas“, skirta šiai neeilinei asmenybei prisiminti. Įprasminant Juozo Tumo - Vaižganto asmenybę ir kūrybą, jo vardu pavadinti 2019 - ieji metai.  Kviečiame apsilankyti.
Skaitytojų aptarnavimo sk. vedėja Judita Jereckienė