v izo12u307881Gegužės 9 d. pakruojiečiai rinkosi į miesto Nepriklausomybės skverelį, kur vyko šventė „Vienu ritmu su Europa“. Jos vedėjas Žygimantas Macevičius susirinkusiems priminė, kad Europos diena – tarptautinė šventė, simbolizuojanti taiką ir vienybę.

Prisiminta ir 1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Šumano iškelta suvienytos Europos idėja. Paryžiuje pasakytoje kalboje jis pasiūlė naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, kuris užtikrintų taiką tarp tautų. Pasidžiaugta ir gražia sukaktimi. Šįmet sukanka 15 metų, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Per tuos metus mūsų šalis labai daug pasiekė, subrendo politiškai ir ekonomiškai. Dėka tos narystės šiandien mes turime daug teisių – keliauti, mokytis kur tiktai norime, būti bet kurioje europinėje valstybėje. Kartu mes turime suprasti, kad kuo stipresnė Europos Sąjunga, tuo stipresni esame ir mes. Gegužės 26 d. rinksime naujus atstovus į Europos Parlamentą, kurie atstovaus Lietuvą ir gins visų mūsų interesus iki 2024-ųjų. Šventės dalyviai pakviesti būti aktyviais rinkimuose, atsakingai balsuoti už iškeltus kandidatus į jį.

Skambant Europos Sąjungos himnui, vėliavą iškėlė Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis. Susirinkusius jis pasveikino su Europos diena. Sveikinimo žodį tarė ir Tarybos narė Erika Kižienė. Dalyvių laukė įvairios atrakcijos, vyko įdomūs užsiėmimai. Norintys dalyvavo mini viktorinoje, rašė palinkėjimus Lietuvai ir Europai bei „balsavo“ už svarbiausius Europos Sąjungos prioritetus. Daugiausia „balsų“ surinko LAISVĖ ir TAIKA. Jauniausieji buvo itin aktyvūs vėjo gaudyklių edukaciniame užsiėmime bei Europos žemėlapio dėlionėje. Visos tos priemonės turėjo tikslą, kad žmonės kuo daugiau sužinotų apie ES institucijų veiklą, artėjančius Europos Parlamento rinkimus. Dalyvavusieji buvo apdovanoti įvairias prizais, ženkleliais su užrašu „Šį kartą balsuosiu“ bei informacinę literatūrą apie ES. Norintys fotografavosi prie Europos dienai skirto stendo. Koncertavo Žeimelio kaimo kapela, vadovaujama Stanislovo Zuoko, šventės dalyviai vaišinosi „europietiška koše“, kurią išvirė Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė.

Europos dienos rengėja – Juozo Paukštelio viešoji biblioteka nuoširdžiai dėkoja visiems šventės dalyviams. Jūs savo buvimu prisidėjote, kad ji būtų įdomi ir graži.

Genė Urbienė