prazydusios klumpes Spalio 22 d. 15.00 val.Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su rašytoju ir mokslininku Dariumi Rekiu ir jo poezijos knygos „Pražydusios klumpės“ pristatymas. Dalyvauja pakruojietė mokytoja Regina Gasparavičienė Maloniai kviečiame

Darius Rekis

Poetas, rašytojas, mokslininkas ir visuomenininkas – tai būtų keturi žodžiai, kuriais šiandien galima apibūdinti Darių Rekį. Gimęs Alselių kaime, Joniškio rajone, užaugo kitame, Ventos kaime, Akmenės rajone. Nuo 2001 m. baigęs Ventos vidurinę (dabar gimnazija) įstojo studijoms Klaipėdos universitete kur baigė visas tris studijų pakopas ir apgynęs socialinių mokslų edukologijos krypties disertacija "Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida". Šiuo metu dirba universiteto Studentų reikalų skyriaus vedėju.

Kūrybinė veikla prasidėjo dar mokyklos metais, tačiau savo pirmąją poezijos rinktinę pavadinimu „Pasislėpusios saulės šviesoj“ autorius išleido tik 2011 m. Į šią rinktinę pateko ir mokyklos metų eilės ir jau brandesnio laikotarpio eilėraščiai. Pirmoje autoriaus knygoje skaitytojui suteikiama galimybė pažinti autorių, tarsi prisiliesti prie jo gyvenimo, drauge pažvelgti į žmogaus būties, egzistencijos probleminius klausimus iš įvairių pozicijų. Čia kiekvienas gali atrasti save visų pirma kaip žmogų klausiantį: kas ir kodėl aš esu?

2014 m. Darius Rekis pristato save prozoje. Išleidžiama pasaka jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“. Ši autoriaus knyga Klaipėdos metų populiariausios knygos rinkimuose užėmė antrąją vietą. „Viską susapnuoti dar kartą“ – knyga visiems kas mėgsta svajoti. Pasaka nukelianti į Miego pasaulį, kuriame bent trumpam galima atsiriboti nuo kasdienybės ir pasidžiaugti stebuklais. Tai knyga apie svajones, vaiko pasąmonės kuriamą kitokį pasaulį, kuriame vaizduotė jį įsuka į begalybę linksmų nuotykių, drauge įtraukiančių skaitytoją ir kviečiančių jį į viską pažvelgti kitomis akimis.

Šiemet skaitytojus pasiekė antroji autoriaus eilėraščių knygutė „Pražydusios klumpės“. Naujais eilėraščiai Darius įrodo, kad ir šiais laikais galima gyventi be sumaišties, bet sudėtingai, o rašyti suprantamai, tačiau jokiu būdu ne paprastai. Knygą, jos redaktorius, Antanas Stanevičius rekomenduoja visiems, kurie jau nebeskaito poezijos, teisindamiesi, kad nesupranta šiandieninių autorių.