Bardiskiai3 Spalio 22 d. Bardiškiuose (Pakruojo r.) paminėtos kraštiečio, tautinio sąjūdžio veikėjo, varpininko, knygnešio, visuomenės veikėjo Motiejaus Čepo 150-osios gimimo metinės. Atminties popietėje dalyvavo gausus būrys M. Čepo artimųjų, rajono kraštotyros entuziastų, vietos bendruomenės žmonių. Reikšmingiausius M. Čepo gyvenimo momentus, sudėtus jo atsiminimų knygoje " Apie žymųjį kalbininką Joną Jablonskį ir jo artimuosius bei gimines" (Vilnius, 1992), pateikė Šiaulių dramos teatro aktoriai Nomeda Bėčiūtė ir Severinas Norgaila (žr. 2 nuotr.), atsiminimais apie senelį dalijosi jubiliato anūkė Danutė Butrimienė - Andriušytė (3 nuotr. ), o Žagarėje gyvenantis Kęstutis Labanauskas (nuotr. 4) negalėjo sulaikyti ašarų, nes visai neseniai perskaitęs M. Čepo "Molio Motiejaus užrašus", atrado faktus, bylojančius, kad ir jis giminystės saitais susietas su Čepais.

Popietės rengėjos - Linkuvos kultūros centro Bardiškių skyriaus vadovė Donė Legeza ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė

Erikos Kižienės nuotraukose – sustabdytos šventės akimirkos