aktoriusstasyspetronaitis z1 Balandžio 14 d. 15.00 val. Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje įvyks knygos „Aktorius Stasys Petronaitis ir jo pakeleiviai" sutiktuvės. Dalyvaus kraštietis aktorius Stasys Petronaitis ir knygos sudarytoja Nomeda Simėnienė.
Maloniai kviečiame

Knygoje spausdinama unikali korespondencija: kolegų aktorių, režisierių, žymių visuomenės veikėjų laiškai S. Petronaičiui, jo laiškai žmonai Reginai Zdanavičiūtei. Taip pat – aktoriaus mintys, palydinčios vieną ar kitą gyvenimišką reiškinį ar įvykį. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, atspindinčiomis tiek privatų, tiek turtingą profesinį gyvenimą.