feed1 Manai, kad daugelis knygų Lietuvos bibliotekose yra suskaitytos arba vienetinės? Pritari, kad būtina atnaujinti bibliotekų fondus? Nori skaityti tai, kas svarbu dabar?

Kviečiame Lietuvos visuomenę išreikšti savo pilietinę valią ir pasirašyti internetinę peticiją „Už naujas knygas bibliotekose!“. Vilniaus knygų mugėje, kuri vyks vasario 25 – 26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, savanoriai ir leidėjai kvies lankytojus būti pilietiškai aktyviems. Peticija su piliečių valia bus pateikta Lietuvos institucijoms, atsakingoms už bibliotekų leidinių fondų atnaujinimą.

  • Vienam Lietuvos gyventojui skiriama 0,69 €, Estijoje – 1,34 €, Skandinavijos šalyse – 11 €.
  • 1000 gyventojų Lietuvoje tenka 100 knygų, minimali IFLA rekomendacija – 200 knygų.

 

Savo kultūrą saugančiai ir vystančiai valstybei būtina, kad skaitomiausios, aktualiausios ir naujausios knygos būtų prieinamos skaitytojams ir išsaugotos ateities kartoms. Šiuo metu didžiąją dalį bibliotekų knygų fondų sudaro iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išleistos knygos.

Laisvė rinktis informaciją – demokratinės visuomenės bruožas, demokratijos įgyvendinimo sąlyga. Biblioteka – žmogaus įrankis informacijos laisvei. Skurdus bibliotekos leidinių fondas – žmogaus laisvės ir teisės į informaciją, išsimokslinimo, kūrybiškumo, asmenybės augimo ribojimas.

Reikalauk savo teisės į informaciją, pasirašyk peticiją ir ateik į biblioteką. Gauk tai, kas yra būtina, gaukite tai, kas tau priklauso.

Nelik abejingas – tik skaitanti visuomenė yra sąmoninga visuomenė!

Pasirašyk peticiją ir išreikšk savo pilietinę valią www.lla.lt ir http://peticijos.lt/visos/71955