2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

Biblioteka, siekdama įamžinti ir aktualizuoti kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio asmenybę ir jo kūrybą, bei kitų žymiausių Lietuvos rašytojų – Juozo Paukštelio literatūros premijos laureatų kūrybą, leidžia knygą „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūros premijos laureatai“. Premijuoti rašytojai savo kūryboje tęsia Juozo Paukštelio kaimo tematiką, jie vaizduoja lietuvišką kaimą ir jo žmogų.

Rašytojo jubiliejui biblioteka organizuos kūrybines menines dirbtuves, kurių metu pakviesti bendruomenės nariai, moksleiviai kurs ekslibrisus (knygos ženklus) dedikuotus Juozui Paukšteliui. Ekslibrisai bus suskaitmeninti ir parengta jų virtuali paroda, kuri bus prieinama bibliotekos svetainėje. Dirbtuves organizuos ir virtualią parodą parengs šio projekto partnerės – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos – Knygos grafikos centro specialistai-edukatoriai.

Projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“ dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Guostagalio padalinyje bibliotekininkės Zitos Venclovienės režisuota ir jau rodoma J. Paukštelio vieno veiksmo pjesė saviveiklai „Vaiduokliai“.

Tradicinė 17-oji Bardiškiuose pavasarį vykstanti kaimo teatro mėgėjų šventė „Auksinis kiaušinis“ šiais metais skiriama rašytojo jubiliejiniams metams.

Jubiliejiniais Juozo Paukštelio metais rajono skaitytojų lauks ne vienas įdomus susitikimas su rašytojais Juozo Paukštelio literatūros premijos laureatais, literatūros kritikais, aktoriais- skaitovais.