Reikšmingesnių įvykių ir faktų kronika

1937-1947

1937 m. kovo 15 d.
Pakruojyje atidaryta valstybinė ketvirtos eilės viešoji biblioteka. Bibliotekininku paskirtas vietos pradinės mokyklos mokytojas Aleksandras Kripas. Biblioteka įsikūrė 12 kvadratinių metrų kambaryje. Fonde buvo 600 vnt. knygų, daugiausia - religinio turinio. Pagal bibliotekos naudojimosi taisykles skaitytojas turėjo mokėti 25 centų mėnesinį abonentinį mokestį, o knygų grąžinimą garantavo 10 litų užstatas.

Poeto Eduardo Mieželaičio literatūros premija.

Steigėjas Pakruojo rajono savivaldybė, 2014 m.

Premija skiriama kas penki metai už poezijos knygą, išleistą per penkerius kalendorinius metus po paskutinės premijos įteikimo.
Iki premijos įsteigimo, 2009 m. minint poeto 90-metį, rajono savivaldybė ir poeto žmona Elena Mieželaitienė įteikė Eduardo Mieželaičio premiją rajono poetei Anželikai Paluckaitei, kaip ryškiausiai atspindinčiai E. Mieželaičio kūrybos bruožus: poezijos lyrizmą, melodingumą, žmogaus ir gamtos nuotaikas.

Premijos laureatai:

  • Algimantas Baltakis už lyrikos rinktinę „Antakalnio vigilijos". 2014 m.

 

Poeto Eduardo Mieželaičio literatūros premijos skyrimo nuostatai