Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Pakruojo rajono savivaldybė pagal bendradarbiavimo sutartį 2018-2020 metais įgyvendina projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Minėti projektai Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams suteikia galimybę rajono viešosiose bibliotekose, su atnaujinama kompiuterinė įranga, naudotis nemokama viešąja interneto prieiga bei moko ir skatina gyventojus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir elektroninės informacijos resursais.

 

 

korona virusas 1024x729Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. skaitytojus aptarnaus bekontakčiu būdu. Šeštadieniais lankytojai nebus aptarnaujami.

 

4viktorina Klausimai:
1. Prieš daug metų du Pakruojo krašto dvarininkai originaliai pagerbė savo mylimas žmonas: vienas jai pastatė bažnyčią, kitas - vardu, panašiu į žmonos, pavadino vietovę. Kas buvo tie dvarininkai? Kokia bažnyčia buvo pastatyta ir kokiu vardu pavadinta vietovė?
2. Pakruojo krašto merginos - rašytojų (turima mintyje ir poetus) žmonos?
3. „...Kruoja, kraujas ir pieva tylioji,
Iškilminga dagių karalystė...
Atskambėjo lyg pasaka toji,
Į kurią mus gyvenimas vystė.

Skamba diendaržy pjaunamos malkos,
Verkia eglė, lyg skaldytų sielą.
Drumzlini Kruojos vandenys velkas
Per pavasario giedrumą mielą“, -
tai ištrauka iš eilėraščio, kurį parašė poetas, kilęs iš kaimyninio rajono ir skyrė savo bičiuliui, žymiam menininkui, kurio gimtinė - Rozalimo kraštas? Kas eilėraščio autorius ir kam eilėraštis dedikuotas?


4. Kraštietis pedagogas, kovų su bermontininkais dalyvis, sveikatingumo parko įkūrėjas?
5. Pakruojo krašto dvaras, tarpukario metais buvęs Kauno menininkų meka? Kas buvo šio dvaro savininkas?
6. Žeimelio apylinkėse buvo sakoma, kad Velykį per Velykas atneša... . Ką įrašytumėte vietoj daugtaškio?
7. XX a. šeštajame dešimtmetyje Pakruojyje buvo labai ryški vieno kūrybinio būrelio veikla. Vilniuje buvo juokaujama, kad mieste prie Kruojos įsikūrė ne būrelis, o nauja sąjunga. Apie ką čia kalbama?
8. Per Velykas mėgstamiausias jaunimo žaidimas buvo ... .
Tačiau kunigai jį draudė. Vietoj daugtaškių įrašykite, koks tai buvo žaidimas? Kodėl draudė kunigai?
9. Pakruojo rajone gimęs kalbininkas, kraštotyrininkas, Pašvitinio šnektos tyrinėtojas?
10. Išnarpliokite žodžių grandinėlę, kiekviename žodyje pakeisdami po raidę:
Žemės plotas, iš visų pusių apsuptas vandens - Pakruojo rajono upė - Tam tikras laiko tarpas - Artimai susiję žmonės

Atsakymai:
1. Glebavos dvaro savininkas Pėteris Petrauskis mylimai žmonai katalikei Scholastikai Žeimelio miestelyje pastatė akmeninę katalikų bažnyčią;
Padubysio dvaro savininkas Adomas Dabrišius miestelį, kuris pradėjo kurtis apie judviejų su žmona pastatytą bažnyčią, pavadino žmonos Rozalijos garbei - Rozalimu.
2. Julija Malinauskaitė (poetės L. Malinauskaitės-Šliūpienės, Eglės sesuo) – Mečislovo Davainio-Silvestraičio,
Marija Jasienskytė – Prano Mašioto,
Sofija Kudrevičiūtė (Nacevičienė) – Kazio Binkio,
Aleksandra Brazdžiūnaitė – Petro Rimkūno,
Edita Sirvydytė – Algimanto Čekuolio,
Ada Petruškevičiūtė (dabar Nikontienė) – Vaidoto Spudo. Deja, Ada Nikontienė, nors ir didžioji jos gyvenimo dalis - mūsų krašte, savo šaknimis yra Pasvalio krašto dukra.
3. Eilėraščio autorius – iš Pasvalio krašto kilęs poetas Mykolas Karčiauskas. Dedikuotas Simaniškių kaime gimusiam žymiam grafikui Romualdui Čarnai.
4. Karolis Dineika.
5. Lašmenpamūšio dvaras. Vienas iš savininkų buvo latvių tautybės poetas, vertėjas Borisas Melngailis.
6. Karvelis.
7. Apie 1951 metais Pakruojyje, prie rajono laikraščio "Žvaigždė", įkurtą Pradedančiųjų rašytojų (literatų) būrelį.
8. Supimasis. Kunigai draudė suptis, nes Judošius, pardavęs už 30 skatikų Kristų ir nerasdamas ramumo, pasikorė ir kurį laiką jo kūnas tabalavo kartuvėse. Anot kunigų, žmonės, kurie per Velykas supasi (tabaluoja) mini Judošiaus kartuves.
9. Juozas Bilevičius.
10. Sala-Pala-Para-Pora.

Šiame ture geriausiai sekėsi Valentinai Alekseriūnaitei ir Virginijai Kvedarienei. Nuo jų nedaug atsiliko Jovita Martišienė.

Genė Juodytė
Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai