Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

08 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau trečius metus vykdo Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. 2019-aisiais projekto pagrindiniais partneriais tapo Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka.


Įgiję teorinių žinių Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuotuose mokymuose, visą vasarą Pakruojo viešosios bibliotekos bei jos padalinių bibliotekininkės rinko informaciją apie mūsų krašte esančius kryžius ir koplytėles: fotografavo, fiksavo matmenis, užrašinėjo informaciją. Į projektą aktyviai įsijungė ir rajono bendruomenių nariai, kurie dalijosi žiniomis apie kryždirbystės objektus. Susumavus nuveikto darbo rezultatus, galima pasidžiaugti, kad jie pranoko visus lūkesčius: Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijose, ekspedicijos metu,  nufotografuoti ir aprašyti net 249 sakralinės architektūros objektai! Surinkta medžiaga sugulė į solidų kraštotyros darbą, su kuriuo, besidomintys rajono kultūros paveldu, gali susipažinti Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje. Vėliau informaciją bus galima rasti ir elektroninio paveldo sistemose  epaveldas.lt bei europeana.eu.

Lapkričio 29 d. Pakruojo sinagogoje vyko projekto baigiamasis etapas – jo pristatymas visuomenei. Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščiu „Rūpintojėlis“ susirinkusius pasveikino Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Liongina Kanapickienė. Projekto vadovė Sigita Vaitkaitytė apžvelgė rezultatus, pasidžiaugė Pakruojo rajono bibliotekininkių gražiu ir prasmingu darbu, o bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei perdavė susistemintą ekspedicijos medžiagą. Rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna įteikė padėkos raštą ir puokštę gėlių Klovainių bibliotekos vyresn. bibliotekininkei Vidai Grigaliūnienei, minėto projekto kuratorei Pakruojo rajone, susisteminusiai ekspedicijos duomenis ir  parengusiai karštotyros darbą.  Nuveiktu bibliotekininkių darbu pasidžiaugė ir jo dalyvėms dėkojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė. Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos renginį baigė viktorina, kurioje buvo galima pasitikrinti žinias apie sakralinės architektūros objektus. Laimėtojai apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis.

Bibliotekos inf.
Nuotr. Rimos Livanienės