Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

14 Rugsėjo 18 d. Pakruojo sinagogoje vyko knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ (sudaryt. Romualda Kulšytė) pristatymas, skirtas kraštiečio rašytojo 120-osioms gimimo metinėms.


Tai antrasis Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos leidinys. Dar 2005-aisiais „Žiemgalos“ leidykla išleido vyresn. bibliotekininkės kraštotyrai Genės Juodytės parengtą biografinį žinyną „Pakruojo krašto žmonės“, kuriame pagarsinti su Pakruoju susiję mokslo ir kultūros žmonės, pasiekę ryškesnių profesinės bei visuomeninės veiklos rezultatų. Naujoji knyga „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ skirta įprasminti ne tik garsaus kraštiečio rašytojo atminimą, bet ir jo vardo literatūrinės premijos laureatus, jų kūrybą. Iš septyniolikos Juozo Paukštelio vardo premijos laureatų septyni atgulė amžino poilsio, tačiau jie gyvi savo artimųjų, draugų atsiminimuose, literatūros kritikų publikacijose, pateiktose pristatomoje knygoje.

Knyga „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji skirta Juozui Paukšteliui. Čia pateikiami kraštiečio atsiminimai apie gimtąjį Titonių (Pakruojo r.) kaimą, literatūros kritikės Elenos Nijolės Bukelienės bei rašytojo Laimono Inio straipsniai. Antroje dalyje supažindinama su Juozo Paukštelio premijos laureatų kūryba, publikuojami jų atsiminimai ir įspūdžiai iš viešnagės mūsų krašte. Knygoje gausu nuotraukų.

Literatūrinė popietė, vykusi rugsėjo 18-ąją – vienas iš bibliotekos renginių, vykdant Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą". Joje dalyvavo rajono vicemeras Virginijus Kacilevičius, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Lolita Putramentienė-Braza, pakruojiečiai – dažni kultūrinių renginių lankytojai, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai, pedagogai, bibliotekos darbuotojai.

Popietę vedė diktorius Juozas Šalkauskas. Įžvalgomis apie Juozą Paukštelį, jo kūrybą ir pristatomą knygą dalijosi literatūrologė habil. dr. Jūratė Sprindytė, rašytojo Henriko Algio Čigriejaus duktė Eglė Čigriejūtė-Strolienė. Ištraukas iš knygoje publikuotų kūrinių skaitė rašytojo vardo premijos laureatai Apolinaras Čepulis ir Danielius Mušinskas. Literatūrinį žodį tarė aktorė Gražina Urbonaitė. Dainomis renginį pagyvino Linkuvos kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Šiaurys“ (vadovas Methardas Zubas). Norintys galėjo įsigyti pristatomą knygą. To nespėję padaryti renginio metu, leidinį paskaityti ras Pakruojo viešojoje bibliotekoje.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
Projekto rėmėjai – Pakruojo r. savivaldybė
Projekto partneriai – VšĮ „Žiemgalos leidykla“, VšĮ „Rašytojų klubas“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Bibliotekos inf.
Nuotr. Rimos Livanienės