Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

00 Kovo 16 d. Pakruojo sinagogoje vyko leidinio „Klovainių bendruomenė 2003-2018“ sutiktuvės. Labai džiugu ir simboliška, kad renginys sutapo su Lietuvoje minima Knygnešio diena.


Klovainiai – nedidelis miestelis Pakruojo rajone. Pro jį teka srauni Daugyvenė, amžių paslaptis saugo senasis ąžuolas, į garsiuosius Šv. Onos atlaidus (beje, klovainiečiai suskaičiavo čia gyvenant net penkiolika Onučių!) kasmet kviečia ne vieną šimtmetį skaičiuojanti medinė Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia. O šiandien Klovainiai garsūs dar ir tuo, kad bene vieninteliai rajone turi bendruomenės gyvenimą iliustruojantį leidinį.

Leidinio pristatymui skirta popietė „Ąžuolų stiprybė mumyse...“ sukvietė gražų būrį pakruojiečių. Renginio iniciatorė bei viena iš organizatorių, popietės vedėja vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė visus pasveikino eiliuotu žodžiu. Parašyti knygą – ne perrašyti... Apie idėjos virtimą „kūnu“, visą juodą darbą renkant informaciją bei tikslinant faktus, apie knygos rengimo grupę, apie tai, kas liko nepaminėta, o ką, galbūt, šiandien darytų kitaip – kalbėjo viena iš leidinio rengėjų, sudarytoja ir redaktorė – Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. Pakalbinta Klovainių bendruomenės pirmininkė Ramunė Šumskienė pasidžiaugė, kad tik dėka darbščių ir aktyvių žmonių bendruomenėje vyksta daug gražių renginių, vykdomi įvairiausi projektai, miestelis kasmet vis gražėja ir tuo pačiu garsėja. Didžiąsias Klovainių šventes smulkiau aptarė, pasiekimais pasidžiaugė miestelio aktyvistas Albinas Navickas. Renginio vedėjai paklausus susirinkusių, be kurio bendruomenės nario neįsivaizduojami klovainiečių susibūrimai, kam tiktų posakiai „kur dėsi ten tiks“, „jei visi negali – jis vienas gali“, plojimais pakviestas Jūras Grigaliūnas. Tikras klovainietis pašmaikštavo, kad gražiausios merginos – tik iš Klovainių. Beje, paklaustas ar visuomeninė veikla jam darbas ar malonumas, Jūras labai rimtai atšovė, kad jei būtų darbas – paprašytų užmokesčio. Neišdavė ir savo garsiosios žuvienės recepto, tik šyptelėjo į ūsą – „Tai brangiai kainuos...“. Pakvietusi sudalyvauti trumpoje viktorinoje apie Klovainius, vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė į renginio programą įtraukė ir žiūrovus. Kiek metų senajam ąžuolui, kas pavaizduota Klovainių herbe, iš kur kilęs miestelio pavadinimas... Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingi klausimai salėje sukėlė lengvą šurmulį. Kas spėliojo, kas žinojo, o etnokultūrininkė Valentina Alekseriūnaitė ne tik kad pati į daugelį klausimų atsakė, bet ir istoriją apie Klovainių miestelio pavadinimą paporino.

Popietėje ne tik kalbėta. Susirinkusiems koncertavo Klovainių moterų folkloro ansamblis (vad. Rita Kirkilienė), sukosi linijinių šokių grupės „Saulės linija“ merginos (vad. Vilma Zaiats ), muzikinius kūrinius dovanojo Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokiniai – jaunieji klovainiečiai Aleksandra Šiurnaitė ir Ugnė Špakytė (pianinas), Dinatas Dargis (gitara), Juta Višniauskaitė (fleita).

Klovainių bendruomenės pirmininkė Ramutė Šumskienė ir bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė pasinaudojo proga padėkoti ir negailėjo šiltų žodžių miestelio talentingiems saviveiklininkams, aktyvistams, leidinio pristatymo popietės organizatorėms – vaikų erdvės bibliotekininkėms Linai ir Gitanai. Kartu pakvietė įsigyti naująjį leidinį, išleistą 300 egz. tiražu ir kainuojantį simboliškai 8 eurus. Vidai Grigaliūnienei už jos darbštumą, iniciatyvumą, kūrybingumą dėkojo ir padėkos raštą įteikė Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė.

Nurimus šventiniam šurmuliui, besklaidant leidinio „Klovainių bendruomenė 2003-2018“ lapus, prisimenant, kaip pakalbinti leidinio sumanytojai, sudarytojai, visi prisidėję darbais ar idėjomis kukliai įvardija savo indėlį į knygos gimimą, bet neužmiršta pasidžiaugti miesteliu ir jo žmonėmis, matant augančią miestelio talentingą jaunąją kartą – prieš akis iškyla senasis Klovainių ąžuolas, vienybės ir tvirtybės simbolis. Tik į ąžuolą besilygiuojantys žmonės gali būti tokie bendruomeniški ir nuveikti tiek daug gražių darbų.

Vyresn. bibliotekininkė Gitana Maasienė
Nuotr. S. Kavaliauskienės, G. Maasienės