Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

06 Lapkričio 29 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje pristatyta istoriko Juozo Brazausko biografinė apybraiža „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ (2018), skirta Lietuvos šviesuolio, kunigo, mokytojo, filosofo, visuomenės veikėjo, rašytojo Julijono Lindės – Dobilo (1872-1934) atminimui. Gerbiamą svečią pristatė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos muziejaus vadovas, istorikas Vidutis Skirmantas, kuris trumpai apžvelgė J. Brazausko kūrybą ir pakvietė svečią pasidalinti mintimis apie naująją savo knygą.


Daugelio istorijos vadovėlių, mokslinių ir kultūrinių publikacijų, knygų autorius ir sudarytojas Juozas Brazauskas į prasmingus susitikimus pakruojiečius suburia nebe pirmą kartą: Lietuvos šimtmečio išvakarėse Pakruojo krašto istoriją autorius praturtino biografine apybraiža „Trumpas žydėjimas“ (2017), kurioje atskleista tragiško likimo tarpukario dailininkės, mūsų kraštietės Marcės Katiliūtės (1912–1937) gyvenimo istorija. Pasak autoriaus, knyga išleista siekiant atminti lietuvius menininkus, kurie prisidėjo prie valstybės atkūrimo, kultūros puoselėjimo ir stiprinimo. Šiais metais Juozas Brazauskas pakvietė į antrosios savo knygos apie J. Lindę – Dobilą „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ sutiktuves.

Julijonas Lindė – Dobilas gimė 1872 m., dabartiniame Pasvalio rajone, Dovydų kaime. Dvasininkas, pedagogas, rašytojas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, kaip mokytojas, švietėjas, literatas, kritikas. Pasak J. Brazausko, tai buvo neeilinė asmenybė, pasirinkusi tarnystę žmogui, siekusi kūryboje atrasti tiesą, gėrį, žmogiškumą, ugdanti tautinę ir religinę toleranciją.

Renginyje dalyvavę pakruojiečiai galėjo įsigyti knygą apie Julijoną Lindę-Dobilą su gerbiamo autoriaus autografu. Biografinę apybraižą „Skaisčios širdies žmogus – Julijonas Lindė-Dobilas“ (2018) Juozas Brazauskas padovanojo ir Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojams.

Bibliotekos inf.
Nuotr. Rimos Livanienės