Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

Lapkričio 27-oji Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojoms buvo neeilinė diena. Pakruojo sinagogoje vyko viešosios bibliotekos 2018 metų pradžioje skelbto geriausių skaidrių konkurso „Mano kaimas, miestelis, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį sutinkant“ baigiamasis turas. Konkursu siekta, kad bibliotekų darbuotojos savo darbais atsigręžtų į kraštą, kuriame gyvena ir dirba. Beveik metus laiko rinkta ir kaupta medžiaga buvo sudėta į skaidres. Baigiamojo turo metu trys viešosios ir dvidešimt dviejų padalinių (tiek jų ir yra rajone) darbuotojos pristatė skaidres, nušviečiančias savo aptarnaujamo mikrorajono praeitį ir šiandieną, įstaigų veiklą, ryškesnius įvykius, faktus, žmones.

Bibliotekininkių darbus vertino komisija, sudaryta iš Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyr. metodininkės Regynos Rakauskės (komisijos pirmininkė), rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Birutės Vanagienės, vyriausiosios kalbos tvarkytojos Ritos Nikalajevienės, kraštotyrininkės Valentinos Alekseriūnaitės bei šių eilučių autorės. Komisijai teko nelengva užduotis, nes skaidrės buvo įdomios ir savo turiniu, ir pateikimo forma. Jose viskas, pradedant temos pasirinkimu, baigiant meniniu apipavidalinimu, buvo bibliotekininkių kruopščiai, iki smulkiausių detalių apgalvota. Konkurso nugalėtoja pripažinta Grikpėdžių padalinio vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė. Ji parengė ir pristatė skaidres „Grikpėdžiai – Čikaga – Grikpėdžiai: Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas, Pakruojo rajono Garbės pilietis Bronius Nainys“. 1-ąja ir 2-ąja vietomis pasidalino Stačiūnų padalinio vyresn. bibliotekininkė Laura Žurauskaitė, gan įdomiai pristačiusi skaidres apie pedagogą, mokyklinių vadovėlių autorių Mečislovą Vasiliauską ir Stačiūnus bei Rozalimo padalinio vyresn. bibliotekininkė Sandra Stanevičienė, į skaidres sudėjusi Rozalimo miestelio ambulatorijos istoriją nuo seniausių laikų iki 2009 metų. Konkurso nugalėtoja ir laimėtojos buvo apdovanotos Pakruojo rajono savivaldybės piniginėmis premijomis. Skaidrės varžėsi ir nominacijų kategorijose. Nominacijos: „Šimtmečio vietovė“ atiteko skaidrėms „Guostagalio kraštas: šimtmečio žmonės“ (parengė Guostagalio padalinio vyresn. bibliotekininkė Zita Venclovienė), o „Šimtmečio kraštietis“ – skaidrėms „Skulptorius Kęstutis Balčiūnas“ (parengė Žeimelio padalinio vyresn. bibliotekininkė Virginija Balčiūnienė). Žiūrovai rinko ir daugiausia jų simpatijų pelniusias skaidres. Šią nominaciją pelnė darbas „Šimtas akimirkų Lietuvos šimtmečiui“ (parengė Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkės Sigyta Kavaliauskienė ir Gitana Maasienė), pasakojantis apie ryškiausius renginius, vykusius 2017-2018 metais Pakruojo sinagogoje. Visų minėtų nominacijų laimėtojos buvo apdovanotos Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyriaus dovanėlėmis. Prizus bei nominaciją skyrė ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius. Jo prizai atiteko Šukionių padalinio vyresn. bibliotekininkei Jolandai Tamošaitienei (už menišką Šukionių kaimo istoriją), VšĮ Pakruojo ligoninė vyresn. bibliotekininkei Editai Kurauskienei (už įdomiai papasakotą literatų klubo „Židinys“ veiklą), Bardiškių padalinio vyresn. bibliotekininkei Gitanai Norgailienei (už skaidres „Diržių, Bardiškių, Steigvilių kaimai“), Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkei Vidai Grigaliūnienei (už skaidres Klovainiai, 1918-2018: kultūrinis gyvenimas“, o nominacija „Šimtmečio įvykis“ – Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Juditai Jereckienei už skaidres „Tarptautinis meno festivalis „Anima Mundi-2013“ Pakruojyje“. Rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė visoms konkurso dalyvėms padovanojo savivaldybės išleistus 2019-ųjų metų sieninius kalendorius. Savivaldybės tarybos narys Gintaras Šurna atminimo dovanėlę įteikė Klovainių padalinio darbuotojai Vidai Grigaliūnienei.

Konkursas baigėsi. Manau, kad tai buvo prasmingiausias Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos ir jos padalinių renginys Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė

Nijolės Padorienės ir Rimos Livanienės nuotr.