Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

Pakruojo „Atžalyno" gimnazijos 1b ir 3b klasių moksleiviai kartu su Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininke kraštotyrai Gene Juodyte dalyvavo integruotame edukaciniame projekte „Pažinkime gimtąjį kraštą“ (projekto vadovė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Valda Juknienė). Birželio 7 d. jo dalyviams buvo surengta pažintinė ekskursija po Steigvilių kaimą, Žeimelio miestelį. Steigvilių kaimas pasirinktas neatsitiktinai. Čia prieš 115 metų ūkininko Jono Poželos sodyboje įvyko lietuviškas vakaras. Jo metu parodyta žeimeliečio gydytojo, lietuviško sąjūdžio veikėjo Adomo Sketerio pjesė „Iš tamsos į šviesą“. Spaudos draudimo metais Steigviliuose dažnas svečias buvo knygnešių karaliumi tituluotas Jurgis Bielinis, kaime veikė ir vietos knygnešių draugijėlė, 1896 metais įkurta steigviliečio, Mintaujos gimnazijos moksleivio Vlado Poželos. Be to, šis kaimas Lietuvai (ir ne tik jai) davė ne vieną iškilią asmenybę.

Moksleivius po Steigvilių kaimą lydėjo ir jo istoriją papasakojo čia gyvenantis jaunasis kraštotyrininkas Aleksas Pašuškevičius. Pakeliui ekskursantai užsuko į Bardiškių kaimą, kur aplankė 1930 m. pastatytą Vytauto Didžiojo paminklą. Paskutinė kelionės stotelė buvo Žeimelis. Moksleiviai grožėjosi miestelio puošmena storakamieniu ąžuolu, liuteronų bažnyčia, karčemomis. Aplankytas ir „Žiemgalos“ muziejus. Muziejaus vadovė Daiva Skrupskelytė supažindino su muziejumi, papasakojo apie jo eksponatus. Moksleiviai gavo ir konkrečią užduotį: pasinaudodami žemėlapiu, turėjo surasti įdomesnius miestelio objektus. Pasibaigus kelionei, projekto dalyvių laukė nauja užduotis. Iš to, kas pamatyta, sužinota, jie parengė darbą ir jį pateikė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijoje vykusiame moksleivių projektų pristatyme.

Palinkėkime šauniems, žingeidiems moksleiviams ir ateityje nepaliauti domėtis savo kraštu. Juk kokią Lietuvą jie "atsineš" iš vaikystės, mokyklinių metų, tokią ją turės ir visa gyvenimą.

Genė Juodytė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai