pirmadieniais–penktadieniais - 8.00–18.00 val.
šeštadienį -  9.00–17.00 val.

vaikų erdvėje
pirmadieniais–penktadieniais -  9–18.00 val.
šeštadienį - 9.00–17.00 val.

PhotoGrid 1515582319410 Gruodžio 27 dieną Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos darbuotojai rinko darbo tarybą. Į tarybą buvo išrinktos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė, Vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkės Gitana Maasienė ir Birutė Šlivinskienė. Vėliau paaiškėjo, kad į tarybą buvo neteisėtai pasiūlyta, o vėliau ir išrinkta Gitana Maasienė. Ji bibliotekoje dirba trumpiau nei šešis mėnesius. Naujajame Darbo kodekse numatyta, kad tarybos nario darbo santykiai su darbdaviu turi trukti ilgiau kaip 6 mėnesius. Esant tokiai situacijai, G. Maasienės vietą užėmė atsarginių tarybos narių kandidatų sąraše buvusi ir tarp jų rinkimuose daugiausia balsų gavusi Medikonių padalinio vyresn. bibliotekininkė Vida Kuzminskienė.

Sausio 10 d. naujai išrinkta taryba susirinko į pirmąjį posėdį. Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Regyna Rakauskė perdavė rinkimų dokumentus. Tarybos narės išsirinko pirmininkę ir sekretorę. Pirmininkės pareigos buvo patikėtos Birutei Šlivinskienei, sekretorės – Vidai Kuzminskienei. Taryba savo darbą pradėjo nuo susipažinimo su veiklos nuostatais, numatytais naujajame Darbo kodekse, diskutavo apie įsisenėjusias mūsų įstaigos problemas.

Genė Juodytė

Sigytos Kavaliauskienės nuotr. Momentai iš pirmojo darbo tarybos posėdžio.