Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina Kultūros ministerijos ir Nacionalinės bibliotekos projektą Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje. Projektas tęsis iki 2021 m. Lietuvos bibliotekas bendram tikslui suburiančio projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei interneto teikiamomis galimybėmis, skatinti susidomėjimą programavimu, inžinieriniais mokslais bei skaitmenine kūryba.

2019 m. kovo 2 d. rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukako 120 metų. Dvidešimt pirmus metus skaičiuojame, kai Pakruojo bibliotekai suteiktas rašytojo Juozo Paukštelio vardas.

Rašytojas Juozas Paukštelis bei jo kūryba turi didelę reikšmę Pakruojo kraštui, nes joje išliko tokie svarbūs regiono kultūrinį ir istorinį identitetą saugantys elementai, kaip ryškūs dialektizmai, liaudiški posakiai bei žodžiai būdingi mūsų regionui – Pakruojo krašto kaimo vaizdai, tradicijos, istoriniai įvykiai.

mokymaiProjektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus į nemokamus 18 val.  skaitmeninio raštingumo mokymus Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose.

jjnjjjjjPakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka ir projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”  kviečia gyventojus pagerinti skaitmeninius įgūdžius ir dalyvauti nemokamuose skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems.

Turintiems pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius, kviečiame mokytis šiose programose (programos trukmė – 6 val.)

 

nainys20bronius Bronius Nainys, inžinierius, Amerikos lietuvių veikėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas, ilgametis žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorius, antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, mirė gruodžio 20 d., Lemonte, Čikagos priemiestyje. B.Nainys gimė 1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžių kaime, Pašvitinio valsčiuje, Šiaulių apskrityje. 1939 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1940 m. – Kauno karo mokyklą. 1943 m. – inžinerijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, 1963 m. – Ilinojaus technologijos institutą. Pirmosios sovietų ir nacių okupacijų metais (1940–1944) dalyvavo rezistencijoje. Dalyvavo 1941 m. birželio sukilime, buvo Pašvitinio partizanų grupės vadas. 1944 m. dalyvavo Sedos kautynėse, pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. persikėlė į JAV, nuo 1960 m. gyveno Čikagoje. Buvo aktyvus ir veiklus Amerikos lietuvių ir Pasaulio lietuvių bendruomenių narys, vadovas, išeivijos spaudos bendradarbis, redaktorius.

Šio žmogaus gyvenimas – tai dalis sudėtingos Lietuvos istorijos, o kartu ir meilės Lietuvai pavyzdys. Lietuva visada buvo jo gyvenimo dalis. Iki 2011 m. veikusi Pakruojo rajono Grikpėdžių pagrindinė mokykla buvo pavadinta išeivijos šviesuolio, Pakruojo Garbės piliečio Broniaus Nainio vardu. Mokykla pastatyta ant B. Nainio tėvų namų žemės. B. Nainys nuo 1995 m. iki jos uždarymo globojo šią mokyklą, rėmė ją finansiškai. Šalia mokyklos kraštietis pastatė paminklą 1941–1945 m. žuvusiems kaimo žmonėms – broliui ir kaimynams.

B. Nainys savo asmeninį archyvą, kauptą daugiau kaip 60 metų, perdavė Pakruojo Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai. Tūkstančiai kraštiečio sukauptų įvairių rankraščių, dokumentų, leidinių taps bibliotekos fondų dalimi. Jie, paruošti naudojimui, bus prieinami visiems bibliotekos skaitytojams.
B. Nainys yra sakęs „pamažu grįžtu į tėvynę, iš kurios buvau išvytas prieš šešiasdešimt penkerius metus.
Bibliotekos bendruomenė kartu su artimaisiais liūdi dėl šios šviesios asmenybės netekties.