Laisve knygau 1 SKYRIUS
PRADŽIA

Rėjus ir Railė – dvylikamečiai dvynukai, gyvenantys kalnuotame Barklyje. Jie gyvena dvylikos asmenų šeimoje: mama, tėtis ir keturi broliai bei keturios sesės (be jų). Šeimyna gyvena dideliame name su dvylika pagrindinių kambarių.
Iš išvaizdos dvynukai panašūs, bet NEAPSIGAUKITE! Jie labai skirtingos asmenybės, kurias jungia viena vienintelė svajonė: JIE NORI TAPTI SUPERHEROJAIS!

foto Brisius vis sapnuoja... Sapnuoja save jauną, drąsų ir laimingą. Jis žinojo, kad nedaug jam beliko gyventi, tad nebesitikėjo patirti savo senosios laimės ir džiaugsmo... Staiga kažkas prisėdo prie senojo Brisiaus. Šuo buvo per daug pavargęs atsikelti, todėl jis tik pramerkė savo traiškanotą akį...

Augustė Kartą gyveno šuniukas. Ne toks ir šuniukas, tiksliau – šuo, nes jis buvo didelis ir gana senas. Brisius buvo aklas ir nelabai galėjo matyti. Kartais aplodavo net savo šeimininką, nes galvodavo, kad tai vagis. Brisius vos vos galėjo atsistoti, tad dažniausiai jis gulėdavo kieme ir kiek galėdamas saugodavo kiemą nuo pašalinių. Brisius dažnai prisimindavo savo vaikystę, kai dar buvo jaunas, kai galėdavo lakstyti, žaisti, mėgautis akimirkomis ir kai visi jį mylėjo, gerbė.

Lukas diliūnas Vakaras. Pasiklojau lovą. Nuėjau valytis dantų, nusiprausiau. O tada šokau į lovą! Užmigęs susapnavau, kad turiu sparnus. Pakilau apsižvalgyti aplinkui. Pamačiau didžiulę pilį. Priskridęs arčiau, žvilgterėjau į drakoną, kuris saugojo apsamanojusios pilies įėjimą. Šoviau, kaip dūmas prie jo. Jau buvau besitraukiąs kalaviją, bet tada tiesiai man prieš nosį atsirado fleita.

Gustė Vaitiekūnaitį Brisius paseno. Pražilo, nebeprigirdėjo, lodavo ant savo šeimininko. Šeimininkui Tomui buvo gaila šunelio ir jis stengėsi, kad paskutines dienas Brisius praleistų kaip tik įmanoma geriau.
Tomas nusprendė padaryti jam staigmeną! Kuomet Brisius miegojo, Tomas padarė jam šiltą kampelį prie krosnies, paruošė jo mėgstamiausią maistą – kelis kaulus ir vištienos sparnelį.

Urtė noreikaitė Pagaliau vakaras! Buvo sunki diena... Nusiprausiau, atsiguliau į šiltą lovą ir užmigau. Jaučiu, kad esu ore. Pažiūrėjus į save – pamačiau sparnus. Pabandžiau skristi!