20200420 103542 Domitės savo krašto istorija? Turime jums pasiūlymą! Kviečiame kartu pakeliauti istorijos taku ir sužinoti apie ilgus šimtmečius šalia gyvenusius kaimynus žydus, prisiliesti prie šios tautos kultūros, tradicijų, papročių. Edukacinė programa vyks trečią šimtmetį skaičiuojančioje medinėje ir išskirtiniu grožiu garsėjančioje Pakruojo sinagogoje. Išgirsite pasakojimą ir apie šiuos maldos namus, apie buvusiame Pakruojo štetle gyvenusius garsius žydus bei jų  indėlį miestelio kultūriniam ir ekonominiam augimui. Susipažinsime su hebrajiška abėcėle. Bet apie viską kuomet susitiksime. Laukiame jūsų apsilankant!


TIKSLAS
Paprasta ir patrauklia forma jaunajai kartai aktualizuoti Lietuvos daugiakultūrinę patirtį, šviesti apie litvakų istorinį reikšmingumą, per žydų tautos istoriją siekti geriau pažinti savo gimtą kraštą.

UŽDAVINIAI
Skatinti domėtis savo krašto istorija
Stiprinti toleranciją bei atvirumą kitoms tautoms
Ugdyti suvokimą apie Lietuvos žydų istorinį reikšmingumą
Supažindinti su pagrindiniais judaizmo papročiais ir tradicijomis
Mokyti dirbti komandoje, nebijoti dalintis įžvalgomis, reikšti nuomonę
Šauniai ir turiningai praleisti laiką

Edukacinės programos vieta: Pakruojo sinagoga (Kranto g. 8, Pakruojis).
Dalyviai: edukacinė programa orientuota į 6 – 12 klasių moksleivius ir priklausomai nuo dalyvių aktyvumo trunka 1 – 1.30 val.
Grupė: iki 25 dalyvių
Edukacinė programa „Pakruojo sinagoga. Štetlas“ veikia mokslo  metų laikotarpiu. Reikalingomis priemonėmis aprūpina programos organizatoriai. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis tel. 8 670 85612, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  arba užsukti į Pakruojo sinagogą.

EDUKACINĖS PROGRAMOS TURINYS
I. Edukacinės programos pristatymas. Po pažinties su dalyviais, trumpai ir aiškiai pristatomas edukacinės programos planas (tema, tikslas, trukmė, kita). Aptariami dalyvių pageidavimai (jei yra). Trukmė – 5 min.
II. Įžanginė dalis. Dalyviai sužino, kaip vadinasi žydų maldos namai, kurioje sinagogos vietoje laikoma Tora ir kas tai yra, kas yra rabinas, kokios pagrindinės sinagogos dalys ir jų paskirtis, kuo ypatinga maldos namų puošyba. Pereinama prie Pakruojo sinagogos istorijos, trumpai apžvelgiant laikotarpį nuo jos pastatymo 1801-ais metais iki šiandieninės pastato paskirties. Trukmė – 20 min.
III. Pažintinė dalis. Pristatomi Pakruojo sinagogos interjere esantys piešiniai. Jaunuoliai skatinami diskutuoti, apmąstyti dvasinius klausimus, pasidalinti savo nuomone, ką galėtų reikšti vienas ar kitas simbolis ir kaip tai susieti su teologija. Trukmė – 15 min.
III. Teorinė dalis. Pereinama prie žydų tautos kultūros principų, papročių, tradicijų, vaikų auklėjimo, gyvenimo būdo bei mokymosi ypatumų. Supažindinama su pagrindinėmis šios tautos šventėmis: Pesachu – laisvės švente, Purimu – linksmiausia pavasario švente, Chanuka – šviesos švente, Roš Hašana – žydų Naujaisiais metais. Dalyviai kviečiami palyginti, kuo panašios ir kuo skiriasi šios šventės nuo lietuvių švenčiamų Naujųjų metų, Kalėdų, Velykų. Trukmė – 15 min.
IV. Praktinė užduotis Nr. 1. Naudojantis lietuvių – hebrajų kalbų žodynėliu pradedantiesiems (Mano pirmasis žodynėlis, Ruth Reches, 2016), ant išdalintų lapukų (programos organizatorių parengto klausimyno) užrašyti hebrajų kalba savo vardą, pavardę, mokyklą, klasę. Trukmė – 10 min.
V. Praktinė užduotis Nr. 2. Šis programos etapas – savotiškas žinių patikrinimas. Dalyviams pasiūloma užpildyti anksčiau išdalintas anketas, kuriose dešimt klausimų iš edukacinės programos „Pakruojo sinagoga. Štetlas“. Užpildžius – aptariami anketų rezultatai. Klausimynus dalyviai pasilieka sau arba atiduota lydinčiam mokytojui. Trukmė – 15 min.
VI. Baigiamoji dalis. Atsakoma į klausimus, fotografuojamasi. Pagal aplinkybes – laisvas laikas sinagogoje. Trukmė – 10 min.

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas:
Drukteinis Giedrius. Izraelis – žydų valstybė. Vilnius – Sofoklis, 2016
Reches Ruth. Mano pirmasis žodynėlis / Iliustruotas hebrajų-lietuvių, lietuvių-hebrajų kalbų žodynėlis pradedantiesiems. Geros valios fondas, 2016
Pauliukonis Algimanas. Pasaulio žydų istorija. Vilnius – Homo Liber, 2016
Prieiga per internetą:
http://www.jmuseum.lt/lt/tolerancijos-centre-naugarduko-g-102-vilnius/i/17/edukacines-programos-ir-uzsiemimai/
http://8diena.lt/2019/09/19/tradiciniu-zydu-gyvenimo-ratas/
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/8-valkiunas.p