01 Ar žinojote, kad Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖJE veikia „senosios gadynės“ mokykla? Joje viskas kitaip: rašoma žąsies plunksna, vietoj popieriaus lapo – beržo tošis. Nėra elektros, pamoka vyksta prie žvakių šviesos. Savo noru gali išbandyti ir bausmę už neklausymą ar kokį kitą prasižengimą – klūpėjimą ant kampe supiltų žirnių. Senoji mokykla „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ – originali, puiki  edukacinė programa. Smalsu? Kviečiame apsilankyti.


TIKSLAS
Žaidybine ir vaikams patrauklia forma prisiliesti prie rašto istorijos
Skatinti domėtis savo krašto praeitimi
Naudojant aplinką tausojančias medžiagas – beržo tošį, žąsies plunksnas – apjungti vaikus bendrai veiklai, skatinti patirtinį ugdymą, lavinti vaizduotę.

UŽDAVINIAI:
Patraukliai, neįprastoje aplinkoje, neįprastomis priemonėmis sukurti senosios mokyklos fragmentą.
Supažindinti programos dalyvius su „senosios gadynės" mokyklos istorija.
Išbandyti rašymą žąsies plunksna ant beržo tošies.
Suteikti galimybę praktiškai išbandyti vieną iš bausmių – klūpėjimą ant žirnių.

Dalyviai: įvairaus amžiaus vaikai. Gali dalyvauti ir suaugusieji.
Edukacinės programos vieta: Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖ (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis).
Grupė: iki 25 dalyvių.
Edukacinės programos trukmė: 45 min.

Edukacinės programos turinys (III etapai):
I. Programos pristatymas. Lankytojus pasitinka mokytoja – „daraktorė“ (vyresn. bibliotekininkė B. Šlivinskienė), kuri pakviečia į inscenizuotą „senosios gadynės“ mokyklos klasę, apšviestą tik žvakių šviesa.Visiems pasiūloma atsisėsti prie stalų. Prasideda pamoka. Pasakojama apie senąją mokyklą, supažindinama su to meto mokymosi galimybėmis, priemonėmis.Trukmė – 10 min.
II. Praktinis darbas – pamoka. Supažindinama, kaip rašyti ant šiais laikais neįprastos priemonės – beržo tošies – ne ką mažiau neįprasta priemone – žąsies plunksna. Patiems mažiausiems siūloma dailyraščiu parašyti raideles, savo vardą, vyresni gauna kiek sudėtingesnes užduotis. Kam patinka piešti – piešia.Trukmė – 25 min.
III. Edukacinės programos pabaiga. Grįžtama prie istorijos: žvakių šviesoje primenama griežta ano meto drausmė pamokose ir bausmės prasižengusiems. Norintys gali išbandyti vieną iš „senosios gadynės“ bausmių – klūpėjimą ant žirnių. Skelbiama pamokos pabaiga.Trukmė – 10 min.

SVARBI INFORMACIJA! Šiai edukacinei programai reikalingas specialus pasiruošimas: reikia surinkti ir darbui paruošti beržo tošį, pasirūpinti žąsies plunksnomis, suderinti laiką, kad galėtume pilnai užtemdyti „klasę“ (ją turi apšviesti tik blausi žvakių šviesa). Todėl registruotis reikia iš anksto, suderinant laiką, datą, lankytojų skaičių. Tai galima padaryti darbo dienomis tel. 8 421 61303 arba užsukus į Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĘ.

Naudota literatūra:
Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=CuPs4lF7aVE