Įgyvendinti projektai

Įgyvendinti projektai 2021 m.

 „Virtualiomis pėdomis po Mūšos kraštą“

Projekto tikslas: sukurti interaktyvų internetinį žemėlapį Linkuvos krašto, analizuoti ir populiarinti mūsų krašto palikimą, paminėti kraštiečių jubiliejus.

Projekto vadovas-Rasma Mieliauskaitė, VB Linkuvos m. padalinio vyresn. bibliotekininkė

Projekto įgyvendinimo laikas: nuo 2021-03-01 iki 2021-1029

 Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos 3500 Eur


„Pakruojo sinagoga: atminties takais...“

Projekto tikslas: skatinti visuomenę domėtis savo krašto istorija, geriau suprasti tautinių skirtumų savitumus, nušviesti litvakų istorinį reikšmingumą, garsinti Pakruojo sinagogą.

Projekto vadovas-Gitana Maasienė, VB sinagogos vyresn. bibliotekininkė.

Projekto įgyvendinimo laikas: nuo 2021-05-01 iki 2021-11-30

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos 3000 Eur


„Edukacinė kelionė į vaikų knygos šventę“

Projekto tikslas: skatinti vaikus skaityti, susipažinti su naujausia rašytojų kūryba vaikams.

Projekto vadovas-Lina Ramonienė, VB vaikų erdvės vyresn. bibliotekininkė.

Projekto įgyvendinimo laikas: nuo 2021-05-01 iki 2021-10-31

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos 2600 Eur


„1941-2021: skausmo ir vilties keliu“

Projekto tikslas: organizuoti renginių ciklą ir sukurti filmą skirtus vienam skaudžiausių įvykių mūsų šalies istorijoje – masiniams žmonių trėmimams.

Projekto vadovas-Genė Juodytė, VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai.

Projekto įgyvendinimo laikas: nuo 2021-05-20 iki 2021-10-31

Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos 1900 Eur

Įgyvendinti projektai 2020 m. 

Projektas „Ar dar pamos malūnai sparnais“

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyrius

Projekto tikslas: užfiksuoti iki šių dienų Pakruojo rajone išlikusius vėjinius malūnus ,

parengiant kraštotyros darbą bei kilnojamąją parodą, kad surinkta informacija galėtų naudotis istorija besidominti jaunoji karta, kad būtų išsaugota dalelė rajono istorijos, tuo pačiu atkreipiant visuomenės dėmesį į nykstančius tik mūsų kraštui būdingus paveldo objektus.

Projekto vadovas-Rita Prialgauskienė, VB Balsių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Projekto įgyvendinimo laikas: 2020 m. balandžio-gruodžio mėn.

 Projektas finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos 1500 Eur


 

Projektas „kad galėtum padėti – reikia pažinti“

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Pakruojo skyrius

Projekto tikslas: rajono bibliotekininkams sudaryti sąlygas bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, gilinti žinias apie edukacinių programų įvairovę, ieškant naujų užimtumo formų.

Projekto vadovas-Vida Grigaliūnienė, VB Klovainių padalinio vyresn. bibliotekininkė

Projekto įgyvendinimo laikas: 2020 m. birželio-gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas Pakruojo rajono savivaldybės 300 Eur